Bilgi Edinme


Başvuru


Gerçek Kişiler:      Online başvuru için tıklayınız...      Başvuru formu metni için tıklayınız...


Tüzel Kişiler:         Online başvuru için tıklayınız...      Başvuru formu metni için tıklayınız...


Bilgi Edinme


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 NİSAN 2004'de yürürlüğe girmiştir.


Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.


  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için tıklayınız...
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununa İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...