Grafik

1.1.1. Banka Meclisi

Banka Meclisi, Başkan (Guvernör) ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Meclis üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmaktadır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması; açık piyasa ve döviz-efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile ilgili faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin düzenlemelerin yapılması; Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; Bankanın idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır. Bu çerçevede, Banka Meclisi tarafından 2012 yılında 22 toplantı yapılmış, 184 adet karar alınmıştır.

Banka Meclisi üyelerinden Prof. Dr. Mustafa İlker Parasız ile Prof. Dr. Necdet Şensoy’un Banka Meclisindeki görev süreleri 30 Nisan 2012 tarihi bitiminde sona ermiştir. Bu doğrultuda, 16 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında Banka Meclisi Üyeliğine, 1 Mayıs 2012 tarihinden 30 Nisan 2015 tarihi bitimine kadar üç yıl süreyle görev yapmak üzere Prof. Dr. Necdet Şensoy yeniden seçilirken, Prof. Dr. İlker Parasız’dan açılan Banka Meclisi üyeliğine ise Abdullah Yalçın seçilmiştir.

1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Abdullah Yalçın’ın Banka Meclisi üyeliğine atanması nedeniyle, Denetleme Kurulu üyeliği görevi sona ermiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Banka Meclisi Başkanı, Başkan Doç. Dr. Erdem Başçı ve üyeler; Mehmet Vehbi Çıtak, Doç. Dr. Lokman Gündüz, Prof. Dr. Necdet Şensoy, Prof. Dr. Sabri Orman, Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan ve Abdullah Yalçın’dır.