Grafik

1.1.2. Para Politikası Kurulu

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın (Guvernör) başkanlığı altında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisince kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla atanan bir üyeden oluşmaktadır. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilmektedir. PPK fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi, para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak hükûmetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2012 yılında PPK tarafından 12 toplantı yapılmıştır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Para Politikası Kurulu Başkanı, Başkan Doç. Dr. Erdem Başçı ve üyeler; Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu, Prof. Dr. Turalay Kenç, Necati Şahin, Murat Çetinkaya, Banka Meclisi üyesi Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan ile Prof. Dr. Abdullah Yavaş’tır.