Grafik

1.1.3. Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu üyeleri; (A) sınıfı hissedarınca bir üye, (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca iki üye ve (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye olmak üzere seçilmektedir.

Üyelerin görev süresi iki yıldır. Denetleme Kurulu, Bankanın bütün işlem ve hesaplarını denetlemektedir. Yönetme yetkisi olmayıp, değerlendirmelerini yazılı olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Başbakanlığa iletmektedir. Kurul, yıl sonunda işlem ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmaktadır.

16 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süresi 30 Nisan 2012 tarihinde biten Prof. Dr. Hasan Türedi (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca 1 Mayıs 2012 tarihinden 30 Nisan 2014 tarihine kadar iki yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Abdullah Yalçın’ın Banka Meclisi üyeliğine seçilmesi nedeniyle açılan Denetleme Kurulu (B) ve (C) sınıfı üyeliğine, Denetleme Kurulunca 10 Mayıs 2012 tarihinden ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ahmet Fethi Toptaş seçilmiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri; Mustafa Saim Uysal, Prof. Dr. Hasan Türedi, Yasin Aydın ve Ahmet Fethi Toptaş’tır.