1.1.7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilmektedir. Bu doğrultuda, Banka Meclisi, Yönetim Komitesi, Para Politikası ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşan Banka üst yönetimine 2012 yılında brüt ücret olarak toplam 4.442.162 Türk lirası ödenmiş olup, bu tutar Banka personeline 2012 yılında ödenen aylık ve yan ödemeler toplamının yüzde 1’ini oluşturmaktadır.