2.2.4. İhracat Reeskont Kredileri

İhracat reeskont kredileri döviz üzerinden düzenlenmiş senetlerin reeskonta kabulü suretiyle 120 gün vadeli ve Türk lirası olarak Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) aracılığıyla kullandırılmakta, TCMB’ye geri ödemeleri ise döviz cinsinden yapılmaktadır.

İhracat reeskont kredilerinin cari açığın azaltılmasına ve TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesine katkısı göz önünde bulundurularak kredi limitleri;

i) 2 Ocak 2012 tarihinde 1,5 milyar ABD doları artırılarak 4,5 milyar ABD dolarına,

ii) 9 Mayıs 2012 tarihinde 1 milyar ABD doları daha artırılarak 5,5 milyar ABD dolarına,

iii) 4 Aralık 2012 tarihinde 500 milyon ABD doları daha artırılarak 6 milyar ABD dolarına

yükseltilmiştir.

Ayrıca 2012 yılında kredi kullanımına dair bazı kolaylıklar getirilmiştir.

2011 yılında 3,1 milyar ABD doları olan ihracat reeskont kredisi kullanımı 2012 yılında 31 Aralık tarihi itibarıyla 10,5 milyar ABD dolarına ulaşmış olup, 3,8 milyar ABD doları borç bakiyesi bulunmaktadır.

Sonuç olarak, 2012 yılında ihracat reeskont kredisi kullanımı TCMB net döviz rezervlerine 8,3 milyar ABD doları katkı sağlamıştır.

TCMB, 2013 yılında ihracat reeskont kredilerini kullandırmaya devam edecektir. İhracat reeskont kredilerinin döviz rezervlerini destekleyici işlevi de göz önünde bulundurularak ihracat reeskont kredisi limitinin yükseltilmesi ve sağlanan kullanım kolaylıkları sonucunda ulaşılan aylık kullanım düzeyinin sürmesi halinde reeskont kredilerinin 2013 yılı döviz rezervlerine yaklaşık 12 milyar ABD doları katkı yapması beklenmektedir.