2.4.3. Bölge Ülkeleri Ödeme Sistemleri Çalıştayı

2001’den bu yana Uluslararası Mutabakatlar Bankasının (BIS) Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi (CPSS) ile ortaklaşa düzenlenmekte olan Bölge Ülkeleri Ödeme Sistemleri Çalıştayı 30 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

On dokuz ülkeden merkez bankası yöneticileri ve uzmanlarından oluşan 50 kişilik bir katılımcı grubunun izlediği çalıştayda finansal piyasa altyapıları, perakende ödemelerdeki yenilikler ile türev piyasa altyapıları hakkındaki son zamanlardaki gelişmeler konularında konuşmalar ve ülke sunumları yer almıştır.