2.4.5. Ödeme Sistemleri Alanında Mevzuata İlişkin Gelişmeler

Ödeme sistemlerine ve ödeme hizmetlerine ilişkin hukuki altyapının uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılı Türkiye Ulusal Programında hazırlama sorumluluğu TCMB’ye verilen Ödeme Sistemleri ve Hizmetleri ile Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, 5-6 Ekim 2012 tarihlerinde Abant-Bolu’da TCMB tarafından "Ödeme Sistemleri Kanun Taslağı" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) konusunda TCMB tarafından çıkarılan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’in uygulamasıyla ilgili olarak 2012 yılı Aralık ayında bazı değişiklikler yapılmış olup, 2012 yıl sonu itibarıyla Elektronik Fon Transferi (EFT) ile yapılan para transferlerinde gönderen hesapta IBAN kullanım oranının yüzde 99, alan hesapta kullanım oranının ise yüzde 79 civarında seyrettiği görülmektedir.