2.5.2. Risk Merkezi Faaliyetlerinin Devir Süreci

Anılan Kanun ve "Risk Merkezi Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yürütmek üzere, bir üyesi TCMB tarafından, bir üyesi BDDK’ca ve 7 üyesi de TBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Risk Merkezi Yönetimi (RMY), 4 Haziran 2012 tarihinde ilk toplantısını yaparak Risk Merkezinin faaliyetlerine temel oluşturacak kararları almaya başlamıştır.

Bu kapsamda, RMY önerisi ve BDDK’nın uygun görüşü ile TBB tarafından, Risk Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, bilgi paylaşım platformu olarak Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) ile işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. KKB ile teknik altyapıya ilişkin teknik şartname ve yürütülecek hizmetlere ilişkin sözleşme, TBB ve KKB tarafından 19 Aralık 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Bu çerçevede, TBB RMY tarafından önerilen, KKB’nin Risk Merkezi olarak faaliyetlerine başlamasına ilişkin takvim, TBB Yönetim Kurulunca da uygun görülmüş olup, bu takvim çerçevesinde süreç devam etmektedir. Bu kapsamda, KKB sisteminin TCMB verilerini devralmadan önce denetimi yapılmış, TBB ve TCMB arasında veri devri ve test sürecine ilişkin protokol imzalanmış ve TCMB verileri 24 Ocak 2013 tarihinde TBB (KKB)’ye devredilmiştir.

Söz konusu takvime göre önümüzdeki dönemde,

  • 3 aylık test sürecinde KKB tarafından alınan verilerin ve üretilen raporların TCMB ile karşılıklı olarak kontrol edilmesi ve farklılıkların giderilmesi,
  • TCMB Risk Merkezinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve Haziran 2013 döneminden itibaren KKB’nin Risk Merkezi olarak faaliyetlerine başlaması

ve devir sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

Test sürecinde, KKB, TCMB’ye paralel olarak, Şubat, Mart ve Nisan 2013 dönemlerinde, bankalar ve mali kuruluşlardan verileri almaya başlayacak, derleyecek ve geri bildirim verilerini oluşturacaktır. Bu süreç sonunda, KKB’ce üretilen verilerin ve raporların TCMB tarafından üretilen veri ve raporlara uyumlu olması gerekmektedir. Üç aylık test dönemi sonunda üretilen raporlar ve verilerde uyumun gerçekleşme durumu belirlenecektir. Hedeflenen uyumun gerçekleştiğinin tespit edilmesini takiben, 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren, KKB’nin Risk Merkezi olarak faaliyete başlaması beklenmektedir.