Atatürk

Portre, E-9 Emisyon Grubu 1. Tertip 20-50 TL kupürlerindeki ön yüz tasarımlarından alınmıştır.

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
  3. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2013 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  4. 2013 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  5. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  6. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 4, 18, 22, 23, 34 ve 45. maddelerinde, 03 Nisan 2013 tarih ve 6456 sayılı, 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı, 12 Temmuz 2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler nedeniyle, Bankamız Esas Mukavelesi’nin aynı maddelerinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
  7. Banka Meclisinin 30 Nisan 2014 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  8. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 23. maddesi çerçevesinde, Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması.