Grafik
Grafik
Grafik

1.3. Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisinde oynadığı stratejik rol ile üstlenmiş olduğu farklı nitelikteki görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı, 2013 yılı sonu itibarıyla 4.993 olarak tespit edilmiştir. Fiili personel adedi 4.659 olup, personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 93,31’dir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 98 personel ayrılmış, toplam 167 personel alınmıştır. Ayrıca, askerlik hizmeti sebebiyle TCMB’den ayrılan 6 çalışan da tekrar göreve başlamıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2012 yılına göre 75 kişi artarak 4.659’a yükselmiştir (Grafik 1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 76,45’ini genel idare hizmetleri, yüzde 11,31’ini teknik hizmetler, yüzde 0,45’ini sağlık, yüzde 0,28’ini avukatlık, yüzde 11,51’ini yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmakta olup, çalışanların yüzde 16,33’ü sözleşmeli elemanlardır.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 56,62’si idare merkezinde, yüzde 43,38’i ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 39,24’ünün 18-35 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim yapmış personelin payı ise yüzde 70,04’tür (Grafik 3).