2.10.2. Organizasyonlar

Ülkemizin uluslararası ekonomik platformlarda tanıtılması, diğer ülke merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla, gerek dünya gerek Türkiye ekonomisinde gündem oluşturan konuların irdelenmesini hedefleyen toplantı, seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda TCMB’nin ev sahipliğini yaptığı ve alanında yetkin akademisyenler ile merkez bankacılarını bir araya getiren organizasyonlar aşağıda yer almaktadır;

 • 7-8 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da Reinventing Bretton Woods Committee ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen “Global Finance in Transition” başlıklı G20 Konferansı.
 • 21-24 Mayıs 2013 tarihlerinde İzmir’de Centre for Economic Policy Research ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen ESSIM 2013 “European Summer Symposium in International Macroeconomics” başlıklı Sempozyum.
 • 29 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihlerinde Uluslararası Mutabakatlar Bankasının Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi ile ortaklaşa düzenlenen 12. Bölge Ülkeleri Ödeme Sistemleri Çalıştayı.
 • 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Summer Workshop 2013” başlıklı Çalıştay.
 • 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’da Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen, “Fourth OMFIF Main Meeting in Europe: The Role of Emerging Market Economies in Building World Prosperity” başlıklı Çalıştay.
 • 17 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da “11th International Liquidity Management Corporation (IILM)-Board Executive Committee” Toplantısı.
 • 26 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da Finansal İstikrar Kurulu ile ortaklaşa olarak “4th Regional Consultative Group Meeting for MENA (Middle East and North Africa) Toplantıları.
 • 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde İzmir’de AMB ile ortaklaşa olarak düzenlenen “Modelling International Linkages and Spillovers 2013” başlıklı Konferans.
 • 8-10 Ekim 2013 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen “What is Next for Official Sector Investors?” başlıklı Rezerv Yönetimi Semineri.
 • 6-9 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Central Bank Macroeconomic Modelling” Çalıştayı.
 • 13-14 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “5th International Seminar on Central Banking Legislation- Finance and Law in Pursuit of Financial Stability” başlıklı Seminer.

Bankamız tarafından katkı sağlanan organizasyonlar aşağıda yer almaktadır;

 • 7-9 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “The Second Annual Child and Youth Finance International Summit”.
 • 8 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Merkez Bankası Başkanları Toplantısı.
 • 9-11 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı.
 • 18 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi 2013” kapsamında Financial Stability, Growth and Monetary Policy” Paneli.