2.11 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2013 yılında TCMB, akademik çalışmalara verdiği önem doğrultusunda çalışanları tarafından hazırlanmış olan Çalışma Tebliğleri’ne ve Ekonomi Notları’na Genel Ağ sitesinde yer vermiştir. Bu doğrultuda, TCMB bünyesinde yapılan araştırmaların hakem değerlendirmesi sürecinden geçtikten sonra sunulduğu TCMB Çalışma Tebliğleri serisine 2013 yılında 46 adet yayın eklenmiştir. Ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan Ekonomi Notları kapsamında ise 31 adet not kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2013 yılında ayrıca makroekonomik istikrar, finansal istikrar, likidite yönetimi, ödeme sistemleri ve rezerv yönetimi konularında hazırlanan makalelere yer verilen Central Bank Review adlı hakemli dergi biri özel sayı olmak üzere dört defa yayımlanmıştır.

Öte yandan, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan 20 adet makale Social Sciences Citation Index’te listelenen dergilerde yayımlanmıştır. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü tarafından Banka içinden katılımcılara yönelik olarak düzenlenen seminerler dizisi kapsamında 2013 yılında 36 adet seminer düzenlenmiş, bu seminerlerde Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerden, uluslararası kuruluşlardan ve diğer merkez bankalarından katılımcılar çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

30 Nisan 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamış bulunan İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (İMB) çalışanları tarafından 2013 yılı içinde toplam 9 adet araştırma ve inceleme yayını gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yayınlardan 4’ü TCMB Çalışma Tebliğleri serisi yayınlarında, 5’i ise Social Sciences Citation Index’te listelenen dergilerde yayımlanmıştır.

İMB, Bankanın bilgi birikimine, iletişimine ve ikili iş birliğine katkıda bulunma amacı doğrultusunda, merkez bankalarının ekonomistleri, akademisyenler ve alanında uzman araştırmacılar ile ortak çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek suretiyle 21 adet seminer, “Summer Workshop 2013” isimli uluslararası bir çalıştay ve Centre for Economic Policy Research ile ortaklaşa “21st CEPR European Summer Symposium in International Macroeconomics 2013” isimli uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Ayrıca İMB, 2013 yılı içinde 16 ekonomistin katıldığı ziyaretçi programı çerçevesinde araştırmacıları ve merkez bankacıları ağırlamıştır. Merkez bankacılığı üzerine yapılan araştırmaları artırma amacıyla yürütülen ziyaretçi programına 8 farklı kurumdan ekonomist katılmıştır.

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılında oluşturulan Ar-Ge Laboratuvarında banknot üretim süreçlerinde kullanılan nitelikli ham maddeler, ekipmanlar ve teknolojiler hususlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üretim sürecinin atığı konumundaki kimyasalların arıtılmasına ve geri kazanılmasına yönelik olarak üniversiteler ile çalışma yapılmış, Banknot Matbaasında pilot tesis kurularak uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Güvenlikli baskıcılıkta kullanılan güvenlik özellikleri ile ilgili olarak Ulusal Araştırma Merkezleri ile birlikte ortak çalışmalar yapılmış ve rapor hazırlanmıştır. Üretim sürecinde kullanılacak bazı ekipmanların da yurt içi piyasada yapılabilirliği araştırılmıştır. Bunun yanında sektör toplantılarına ve konferanslarına katılım sağlanarak banknot üretim süreçlerine ilişkin gelişmeler yakından izlenmiştir.