2.14. Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri, Bağış ve Yardımlar

TCMB, Kanunu ile kendisine verilmiş olan görev ve yetkilerini yerine getirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de yer almakta, bağış ve yardımlar ile akademik çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek ekonomi ve finans alanlarındaki akademik ve/veya politika üretmeye yönelik konferans ve diğer akademik ve politika üretici çalışmaların desteklenmesine yönelik olarak 2006 yılından itibaren yürütülmekte olan Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı 2013 yılında da sürdürülmüş, mali destek talebinde bulunan çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 35 adedine mali yardım yapılmıştır.

TCMB 2013 yılı içinde Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında yapılan akademik çalışmaları desteklemek ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmak amacıyla “Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma”nın dördüncüsünü düzenlemiştir. Söz konusu yarışma kapsamında gerçekleştirilen başvurulara yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda bir çalışma ikincilik, bir çalışma ise üçüncülük ödülü kazanmış; ayrıca iki çalışmaya akademik teşvik ödülü verilmiştir.

Yunanistan Merkez Bankası ve TCMB’nin katkılarıyla 1999 depreminden sonra Derince, İzmit’te inşa edilerek 2001-2002 yılında eğitime açılan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesinin 2013 yılı Mayıs ayında düzenlenen 12. dönem mezuniyet töreninde ilk üç dereceye girerek mezun olan öğrencilere plaket, para ödülü ve hediyeler verilmiştir. Ayrıca, okul kütüphanesinde yer alan kaynakların eğitim programını destekleyecek şekilde zenginleştirilmesi amacıyla kitap vb. yayınların alımı yapılmıştır.

2002-2003 eğitim döneminden itibaren, anılan liseden mezun olarak bir yüksek öğrenim kurumuna kaydını yaptırmış olan öğrencilere TCMB tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde verilmeye başlanan karşılıksız eğitim bursundan yararlanan öğrenci sayısı 2013 yılında 64’e ulaşmıştır.

Diğer yandan, kullanım dışı kalan masa, sehpa, etajer, dolap gibi tefriş malzemelerinin bakım, onarım ve cilası ile bilgisayar, telefon, yazıcı gibi cihazların bakım onarımları yaptırılarak, ihtiyacı olan okul, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak üzere bir kısmı topluca Hakkâri Valiliği ile Batman Valiliğine gönderilmiş, bir kısmı da diğer eğitim kurumlarına dağıtılmıştır.

Türkiye’de eğitim görmüş ve ABD’de yaşayan Balkan uyruklu bir grup eğitimci, akademisyen ve profesyonel tarafından kurulan Federation of Balkan American Association (FEBA)’nın 2013 yılı Nisan ayında New York’ta düzenlediği ve yatırımcıları, iş adamlarını ve girişimcileri bir araya getirerek tecrübe paylaşımını ve yeni fikirlerin, fırsatların ortaya çıkmasını sağlamayı amaç edinen “North American Innovation Conference 2013” başlıklı uluslararası organizasyona sponsorluk sağlanmıştır.