2.2.2. Döviz Kuru Politikası

2013 yılında dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilmiştir. Dolayısıyla, döviz kurları piyasadaki arz ve talep koşulları tarafından belirlenmektedir. Uygulanmakta olan kur rejiminde TCMB’nin nominal veya reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, TCMB, finansal istikrara yönelik riskleri sınırlamak amacıyla Türk lirasının aşırı değerlenmesine veya aşırı değer kaybına karşı kayıtsız kalmamaktadır.

Mayıs ayından sonra birçok gelişmekte olan ülkenin döviz piyasasında olduğu gibi, Ülkemiz döviz piyasasında da zaman zaman oynaklığın arttığı gözlenmiştir. Söz konusu oynaklığın fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki olası etkilerini gidermek amacıyla, temel olarak açık piyasa işlemlerinin kullanıldığı kısa süreli EPS uygulamasına başlanmıştır. Ayrıca, gerekli görülen günlerde sterilize edilmemiş (etkili) gün içi döviz satım ihalelerine başlanabileceği duyurulmuştur.

Bu çerçevede, 11 Haziran 2013 tarihinden itibaren gerekli görülen günlerde, her bir ihalede satımı yapılacak tutarın 50 milyon ABD doları olduğu gün içi döviz satım ihalelerine başlanmıştır. 20 Haziran 2013 tarihinden itibaren gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutarın, her bir ihale için TCMB tarafından belirlenip ilan edilmesine, gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamının karşılanmasına karar verilmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli PPK kararı doğrultusunda, Kurul tarafından belirlenen sınırlar içinde politika faizinden fonlama yapılan günlerde sadece bir kez gün içi döviz satım ihalesi düzenleneceği duyurulmuştur. Bu doğrultuda, 24 Haziran 2013 tarihinden itibaren döviz satım ihalelerinde satımı yapılacak tutar en az 150 milyon ABD doları olarak belirlenmiştir.

2 Temmuz 2013 tarihinde döviz satım ihale tutarı en az 50 milyon ABD dolarına, toplam ihale tutarının yüzde 20’si olan her bir bankanın ihalede verebileceği en yüksek teklif tutarı ise ihale tutarının yüzde 10’una düşürülmüştür.

24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren EPS yapılan günlerde döviz satım ihalesi düzenlenmesine son verilmiştir.

1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren gün içi döviz satım ihalelerinin saati 16.30 olarak değiştirilmiştir.

21 Ağustos 2013 tarihli duyuruda, ikinci bir açıklamaya kadar EPS’nin her gün uygulanacağı ve minimum satış tutarının 100 milyon ABD doları olacağı duyurulmuştur.

22 Ağustos 2013 tarihinden itibaren kalan EPS günlerinin her birinde saat 16.30’da yapılacak döviz satış ihalelerinin her biri için geçerli olacak güncel minimum satış tutarının saat 10.30’da ilan edileceği, duyurulan minimum satış tutarı bilgisinin gerekli görülmesi halinde gün içinde bir kereyi aşmamak kaydıyla yukarı yönde güncellenebileceği, EPS döneminde en son duyurulan minimum satış tutarının EPS gününü takip eden ilk normal gün için de geçerli olacağı duyurulmuştur.

20 Eylül 2013 tarihinden itibaren döviz satım ihale tutarı en az 20 milyon ABD doları olarak değiştirilmiştir.

11 Aralık 2013 tarihinden itibaren düzenli fonlama yapılan günlerde açılacak döviz satım ihale tutarı en az 50 milyon ABD doları olarak değiştirilmiştir.

20 Aralık 2013 tarihinde döviz kurlarında aşırı oynaklık gözlenen günlerde saat 16.30’da yapılan döviz satım ihalesi tutarının minimum tutarın 10 katına kadar artırılabileceği duyurulmuştur.

24 Aralık 2013 tarihinden itibaren Aralık ayında döviz satım ihale tutarının her gün için minimum 450 milyon ABD doları, 2014 yılının Ocak ayında ise her gün için minimum 100 milyon ABD doları olmasının, böylelikle 2014 yılı Ocak ayının sonuna kadar en az 6 milyar ABD doları satım yapılmasının planlandığı duyurulmuştur.