2.4.1 Ödeme Sistemleri Konusunda TCMB’nin Organizasyon Yapısında Değişiklik

6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 27 Haziran 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, TCMB’nin bu alandaki görev ve sorumlulukları artmıştır. Söz konusu görev ve sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla Banka organizasyon yapısında değişikliğe gidilmiş ve bu alandaki faaliyetleri tek elden yürütebilmek için 4 Kasım 2013 tarihinde Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü; Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü, Ödeme İşlemleri Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri İşletim Müdürlüğü ile Araştırma ve İş Geliştirme Müdürlüğünden oluşmaktadır.