2.4.2 TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Projeleri

TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Projeleri kapsamında 2012 yılında devreye alınan Katılımcı Arayüz Sistemi (KAS), İhale Sistemi (İhS) ve Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sistemini takiben, EFT Sisteminin 3. kuşağı olan Bankalar Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi ile Elektronik Menkul Kıymet Transfer ve Mutabakat Sisteminin 2. kuşağı proje planına uygun şekilde 12 Temmuz 2013 tarihinde hizmete alınmıştır.

Bu kapsamda, katılımcıların bağlantılarının yönetildiği KAS bileşeni hizmete alınan yeni sistemler kapsamında yeniden yapılandırılmış, şifreleme ve sayısal imza amacıyla kullanılan sertifikaların yönetildiği altyapı yenilenmiş, olağanüstü durumlarda destek sağlayacak Acil Durum Uygulama Paketi tüm işlemleri kapsayacak şekilde güncellenmiş ve sistem katılımcılarının banka ve şube bilgilerinin güncellenip yayımlandığı Genel Ağ üzerinde hizmet veren yeni bir ortam geliştirilmiştir.

TCMB’nin kendi kaynakları ile geliştirilen projelerin sonucunda, TCMB Ödeme Sistemlerinin teknik ve uygulama altyapısı bütünüyle yenilenerek yeni işlevlerle donatılan, daha modern, esnek ve modüler sistemlere geçiş sağlanmıştır. Sistemlerin TCMB kaynaklarıyla geliştirilmiş olması sayesinde sorunlara müdahale ve çözüm süreleri azalacağından iş sürekliliğinin artacağı, gereksinim ve değişiklik isteklerinin daha düşük maliyetle ve daha hızlı karşılanacağı, yeni sistemlerin ve iş akışlarının daha işlevsel ve verimli biçimde tasarlanabileceği değerlendirilmektedir.