Grafik26
Grafik27

2.4.3. TCMB Ödeme Sistemleri Kullanım İstatistikleri

Bankalar Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer ve Mutabakat Sisteminden geçen işlemlerin tutarı 2013 yılı için toplam 34,43 trilyon Türk lirası olmuştur. Şimdiye kadar en yüksek günlük işlem tutarı 216,92 milyar Türk lirası olup, 31 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşmiştir ve 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da bu tutar aşılamamıştır (Grafik 26).

2013 yılı günlük ortalama işlem tutarı 137,76 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2013 yılında yaklaşık
2,4 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 9.991 adet mesaj işlenmiştir. 2013 sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 21 Ekim 2013 tarihinde 18.936 işlemle ulaşılmıştır.

7 Aralık 2012 tarihinde işletime geçmiş olan Müşteriler Arası Türk lirası Aktarım Sisteminden 2013 yılında geçen mesajların toplam tutarı 7,76 trilyon Türk lirası olmuştur. En yüksek günlük işlem tutarı 28 Haziran 2013 tarihinde 64 milyar Türk lirası olup, günlük ortalama işlem tutarı 31,05 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2013 yılında 229,56 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 918.276 adet mesaj işlenmiştir. 2013 sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 16 Aralık 2013 tarihinde 2.211.320 adet işlemle ulaşılmıştır (Grafik 27).

İhS’den 635.850 adet mesaj işlenmiştir.

TCMB Ödeme Sistemleri’nde 2013 yıl sonu itibarıyla katılımcı sayısı 50’dir.