2.5.1. TCMB Risk Merkezi Faaliyetlerinin Türkiye Bankalar Birliğine Devri

13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde kurulan Risk Merkezi faaliyetlerini yürütecek olan Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB)’nin TBB adına Risk Merkezi faaliyetlerini 2013 yılının ilk yarısında yürütmeye başlaması konusu takvime bağlanmıştır.

Bu kapsamda, KKB’nin, altyapı hazırlıklarını tamamlamasını takiben, TBB, TCMB ve KKB arasında imzalanan protokole istinaden KKB, 24 Ocak 2013 tarihinde TCMB nezdindeki verileri devralmıştır. TCMB’ye paralel olarak, Ocak, Şubat ve Mart 2013 dönemlerine ilişkin topladığı verilerden üretilen müşteri bazında veriler ve raporların, TCMB verileri ile uyumunun Protokolde öngörüldüğü düzeyde sağlandığının tespitinden sonra, TCMB tarafından KKB’ye Mayıs 2013 içinde nihai veri transferi gerçekleştirilmiştir.

28 Haziran 2013 tarihinde KKB, TBB-Risk Merkezi’nin bilgi paylaşım platformu olarak resmen faaliyete geçmiş, aynı tarih itibarıyla TCMB Risk Merkezi faaliyetleri de sona ermiştir.