2.5.2. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Verilerinin İzlenmesi

TBB-Risk Merkezine ilişkin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrası ile TBB-Risk Merkezi Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde, TBB-Risk Merkezinin topladığı her türlü bilgiyi, BDDK ile TCMB’ye istenen biçim ve sürede vereceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, veri ihtiyacının karşılanması için KKB tarafından TBB-Risk Merkezi veri tabanının sorgulanması ve konsolide bazda raporlar oluşturulabilmesine olanak verecek şekilde, bilgi güvenliği sağlanmış bir bilgi paylaşım platformu hazırlanmış ve Kasım 2013’ten itibaren TCMB kullanımına sunulmuştur. Bu çerçevede, TBB-Risk Merkezi verileri izlenmeye ve TCMB analizlerinde etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir.