MENÜ

TR
EN
Gündem


Portre, E-9 Emisyon Grubu 1. Tertip 20 TL ve 50 TL kupürlerindeki ön yüz tasarımlarından alınmıştır.


Portre, E-9 Emisyon Grubu 1. Tertip 20 TL ve 50 TL kupürlerindeki ön yüz tasarımlarından alınmıştır.

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
  3. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2016 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  4. 2016 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  5. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  6. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 45. maddesinde 6745 sayılı Kanunla ve 22/A maddesinde 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414, 417 ve 422. maddeleri doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi’nin 14, 22/A ve 45. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
  7. Banka Meclisinin 30 Nisan 2017 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  8. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 23. maddesi çerçevesinde, Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2017 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği ile boşalan bir üyeliği için seçim yapılması.


- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: Önsöz
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim