MENÜ

TR
EN
85 Yılın Kilometre Taşları

1931

Ülkemizde Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasî bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek amacıyla milli sermayeyle bir merkez bankası kurulması yönünde yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan kanun tasarısı 11 Haziran 1930 tarihinde kabul edildi ve TCMB 3 Ekim 1931’de faaliyete başladı.

TCMB, diğer kamu kurumlarından farklılığının ve bağımsızlığının bir göstergesi olarak anonim şirket biçiminde kuruldu.

1933

1931 yılında Ziraat Bankası binasında faaliyete başlayan TCMB, 1933 yılında, günümüzde Ankara Şubesi olarak kullanılan Umum Müdürlüğü binasına taşındı.

1955

Banknot Matbaası kuruldu.

  

1958

Banknot Matbaasında basılan ilk banknot 5. Emisyon Grubu 3. Tertip 100 TL dolaşıma sürüldü.

1970

14 Ocak 1970 tarihinde kabul edilen 1211 sayılı TCMB Kanunu ile Bankanın yasal statüsünde, organizasyon yapısında, yetki ve görevlerinde önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

1983

TCMB, ülkenin ulusal altın ve döviz rezervlerini etkin bir biçimde yönetmekle yetkilendirildi.

1986

Bankalararası Para Piyasası kuruldu.

1987

TCMB, açık piyasa işlemleri yapmaya başladı. Para Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1989

TCMB, İstiklal Caddesi No: 10’daki İdare Merkezi Binasına taşındı.

1992

Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi kurularak işletime açıldı.

2000

Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) sistemi kuruldu.

2001

22 Şubat 2001 tarihinde dalgalı kur rejimine geçildi.

25 Nisan 2001 tarihli Kanun değişikliği ile TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu Yasası’nda tanımlandı ve Banka araç bağımsızlığına kavuştu.

2005

1 Ocak 2005 tarihinde paradan 6 sıfır atılarak Yeni Türk Lirası (YTL) banknotlar ve Yeni Kuruş (YKr) madeni paralar dolaşıma sürüldü.

2006

Açık enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanmaya başlandı.

2009

Para biriminden “Yeni” ibaresi kaldırılarak Yeni Türk Lirasından Türk lirasına geçiş yapıldı.

2012

Bir yarışma ile seçilen Türk lirası simgesi kamuoyuna duyuruldu.

2016

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 85 Yaşında

TCMB, ekonomik istikrara ve ülke refahına katkı yapmayı amaçlayan milli bir kurumdur.

Köklü geçmişi ve sahip olduğu kurum kültürü ile ülkemizin en önemli ekonomi kurumlarından biridir.

Güçlü kurumsal yapısı ve nitelikli çalışanları, gelecek yıllarda da Bankanın fiyat istikrarını sağlamaya ve sürdürmeye yönelik başarılarının kaynağı olacaktır.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2014-2018 Stratejik Planı
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim