MENÜ

TR
EN
1.1.1. Banka Meclisi
Murat Çetinkaya
Başkan
Mehmet Vehbi Çıtak
Üye
Doç. Dr. Lokman Gündüz
Üye
Prof. Dr. Necdet Şensoy
Üye
Prof. Dr. Sabri Orman
Üye
Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan
Üye
Prof. Dr. Nurullah Genç
Üye

Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması; açık piyasa ve döviz-efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile ilgili faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin düzenlemelerin yapılması; Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; Bankanın idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır. Bu çerçevede, Banka Meclisi 2016 yılında 22 toplantı yapmış; 148 karar almıştır.

11 Nisan 2016 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında; görev süreleri 30 Nisan 2016 tarihi bitiminde sona eren Banka Meclisi üyeliklerine, 1 Mayıs 2016 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihi bitimine kadar üç yıl süreyle görev yapmak üzere Sabri Orman ve Ahmet Faruk Aysan yeniden seçilmişlerdir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka Meclisi, Başkan Murat Çetinkaya ve üyeler; Mehmet Vehbi Çıtak, Lokman Gündüz, Necdet Şensoy, Sabri Orman, Ahmet Faruk Aysan ve Nurullah Genç’ten oluşmaktadır.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 1.1.2. Para Politikası Kurulu
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim