MENÜ

TR
EN
1.1.2. Para Politikası Kurulu
Murat Çetinkaya
Başkan
Erkan Kilimci
Üye
Murat Uysal
Üye
Dr. Emrah Şener
Üye
Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan
Üye
Prof. Dr. Abdullah Yavaş
Üye

Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla atanan bir kişiden oluşmaktadır. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilmektedir. PPK, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi; para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi; para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükûmetin ve Kurulun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi; hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir.

2016 yılında PPK tarafından 12 toplantı yapılmış, PPK tarafından alınan kararlar TCMB Genel Ağ sitesinde yayımlanmıştır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Murat Çetinkaya ve üyeler; Banka Meclisi üyesi Ahmet Faruk Aysan, Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci, Murat Uysal, Emrah Şener ile müşterek kararla atanan Abdullah Yavaş’tan oluşmaktadır.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 1.1.3. Denetleme Kurulu
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim