MENÜ

TR
EN
1.1.4. Yönetim Komitesi
Murat Çetinkaya
Başkan
Erkan Kilimci
Üye
Murat Uysal
Üye
Dr. Emrah Şener
Üye

Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan, Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanmaktadır. Başkan Yardımcıları, Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, Banka işlemlerinde eş güdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi tarafından yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

19 Nisan 2016 tarihi itibarıyla, Erdem Başçı’nın Başkanlık görevinin sona ermesi nedeniyle, Bankamız Başkanlığına Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya atanmıştır.

Bankamız Başkan Yardımcılarından Turalay Kenç’in görev süresi 2 Mayıs 2016 tarihinde, Mehmet Yörükoğlu’nun görev süresi 6 Haziran 2016 tarihinde sona ermiş; Necati Şahin 6 Haziran 2016 tarihi itibarıyla emekliye ayrılmıştır.

Açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına; 13 Mayıs 2016 tarihinde Erkan Kilimci, 9 Haziran 2016 tarihinde Murat Uysal ve 2 Eylül 2016 tarihinde Emrah Şener atanmışlardır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi; Başkan Murat Çetinkaya ve Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci, Murat Uysal ve Emrah Şener’den oluşmaktadır.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 1.1.5. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim