MENÜ

TR
EN
1.2. Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı, 2016 yılı sonu itibarıyla 5.118’dir. Fiili personel adedi 4.564 olup personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 89,18 olarak gerçekleşmiştir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, işe son verme, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 272 personel ayrılmış, toplam 88 personel alınmıştır. Ayrıca, TCMB’den ayrılan 2 personel de tekrar göreve başlamıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2015 yılına göre 182 kişi azalarak 4.564’e inmiştir (Grafik 1).

Grafik 1. 2007-2016 Yılları Arasında Personel Sayısı

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 77,10’unu genel idare hizmetleri, yüzde 11,74’ünü teknik hizmetler, yüzde 0,42’sini sağlık hizmetleri, yüzde 0,26’sını avukatlık hizmetleri, yüzde 10,47’sini yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Personelin yüzde 17,31’i sözleşmeli, yüzde 82,69’u ise kadroludur.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 54,47’si İdare Merkezinde, yüzde 45,53’ü ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 39,66’sının 31-40 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmış personelin payı yüzde 74,50’dir (Grafik 3).

Grafik 2. Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Grafik 3. Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 2. Bölüm
Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim