MENÜ

TR
EN
2.10.1. Akademik Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2016 yılında TCMB, akademik çalışmalara verdiği önem doğrultusunda çalışanları tarafından hazırlanmış olan Çalışma Tebliğlerine ve Ekonomi Notlarına Genel Ağ sitesinde yer vermiştir. Bankamız bünyesinde yapılan araştırmaların hakem değerlendirmesi sürecinden geçtikten sonra sunulduğu Çalışma Tebliğleri serisine 2016 yılında 28 yayın eklenmiştir. Ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan Ekonomi Notları kapsamında ise 32 not kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2016 yılında ayrıca makro ekonomik istikrar, finansal istikrar, likidite yönetimi, ödeme sistemleri ve rezerv yönetimi konularında hazırlanan makalelere yer verilen Central Bank Review adlı hakemli dergi 4 defa yayımlanmıştır.

Öte yandan, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan 15 makale Social Sciences Citation Index’te listelenen dergilerde yayımlanmıştır. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü tarafından Banka içinden katılımcılara yönelik olarak düzenlenen seminerler dizisi kapsamında 2016 yılında 13 seminer düzenlenmiş, bu seminerlerde Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerden, uluslararası kuruluşlardan ve diğer merkez bankalarından katılımcılar çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (İMB) çalışanları tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 6 araştırma ve inceleme yayını hazırlanmıştır. Söz konusu yayınlardan biri Social Sciences Citation Index’te listelenen dergilerde, biri TCMB Çalışma Tebliğleri serisi yayınlarında, biri Central Bank Review dergisinde ve üçü çeşitli ulusal ve uluslararası diğer araştırma-inceleme yayınlarında yayımlanmıştır.

Merkez bankacılığı, ekonomi ve finans alanlarında TCMB’nin teknik kapasitesine, bilgi birikimine, iletişimine ve ikili iş birliğine katkıda bulunmak üzere akademisyenlerin, alanında uzman araştırmacıların ve merkez bankalarından ekonomistlerin katılımıyla İMB’de 19 araştırma semineri düzenlenmiştir. Ayrıca, TCMB’de yapılan araştırmaların yenilikçi bir bakış açısı ile tartışılmasını sağlamak ve görünürlüğünü artırmak amacıyla İMB 8 farklı kurumdan 10 ekonomistin katıldığı ziyaretçi programını yürütmüştür.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 2.10.2. Banknot Basımına Yönelik Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim