MENÜ

TR
EN
2.10.4. Yapısal Ekonomik Gelişmelere Yönelik Araştırma Çalışmaları

Enflasyonda katılık ve kalıcılıklara neden olarak para politikasının etkinliğini sınırlandıran yapısal sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri üretmek enflasyonla mücadele açısından önem kazanmıştır. Bu doğrultuda, 28 Haziran 2016 tarihinde Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü kurularak çalışmalarına başlamıştır. Oluşturulan yeni yapılanma geleneksel merkez bankalarının organizasyonunda var olan bir birim olmamakla beraber yapısal ekonomik sorunlara yaklaşım anlamında merkez bankacılığındaki ilk örnek olmuştur.

2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler dört ana başlık altında sıralanabilir: (1) Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kapsamındaki çalışmalar, (2) reel sektöre ilişkin bölgesel ve sektörel saha bilgisi derlenmesine ilişkin çalışmalar, (3) politika oluşturma sürecine destek sağlama çalışmaları ve (4) araştırma faaliyetleri.

“Gıda Enflasyonu” konusunun ele alındığı 20 Eylül 2016 tarihli EKK toplantısında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (GTÜPİDK/Gıda Komitesi) sekretaryasının TCMB tarafından yürütülmesi kararı alınmıştır. Bu Kararı takiben 26 Ekim 2016 tarihinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında TCMB tarafından kapsamlı bir program ve çalışma planı sunulmuştur.

27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de Gıda Komitesi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2016/30 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Genelge’de Gıda Komitesi sekretaryası ile alınan kararların uygulanmasının takip ve koordinasyonunun TCMB tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. Başbakanlık Genelgesi’nin yayımlanması sonrası, 30 Aralık 2016 tarihinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında da TCMB tarafından yapısal ekonomik araştırmalara ilişkin analiz sonuçları ve politika önerileri sunulmuştur. Komite çalışmalarına ilişkin özet bilgi TCMB Genel Ağ sitesinden kamuoyuna düzenli olarak duyurulmaktadır.

Türkiye ekonomisine dair büyüme, verimlilik, işgücü piyasaları, dış ticaret, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi ile beşeri sermaye yatırımları, Ar-Ge yatırımları, altyapı yatırımları, girişimcilik, eğitim ve göç gibi başlıklara ilişkin yapısal konuların fiyat istikrarı ve para politikası perspektifinden analizinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra reel sektöre ilişkin sektörel ve bölgesel bilgiler derlenmiş, derlenen bu bilgilerin toplulaştırılarak para politikası karar alma sürecinde etkin kullanımı sağlanmıştır.

Ayrıca, enflasyonda katılık ve kalıcılıklara neden olan yapısal unsurları belirlemek, ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve politika önerisi oluşturma sürecine destek vermek üzere detaylı çalışma ve analizler gerçekleştirilmiştir.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 2.11. Eğitim Faaliyetleri
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim