MENÜ

TR
EN
2.8.1. Hesap Verebilirlik ve Para Politikası İletişimi

Doğrudan iletişim kapsamında; Başkan Murat Çetinkaya 2016 yılında, yurt içinde ve yurt dışında gerek TCMB politika ve uygulamalarını içeren, gerek güncel ekonomik gelişmeleri değerlendiren sunum ve konuşmalar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda; Başkan Çetinkaya, 6 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Finans Zirvesinde, 28 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Sanayi Odasında, 12 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da ve 13 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliğine sunum yapmış, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen organizasyonlara, uluslararası toplantı ve konferanslara katılarak TCMB politikalarını kamuoyuna anlatmıştır. Başkan’ın, PPK üyelerinin ve TCMB üst düzey yetkililerinin yaptıkları sunum ve konuşmalar ile Başkan’ın bazı konuşmalarının video kayıtlarına TCMB Genel Ağ sitesinden erişilebilmektedir.

TCMB’nin hesap verme sorumluluğuyla ilgili düzenlemeler TCMB Kanunu’nun 42. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde doğrultusunda, Başkan Murat Çetinkaya, 12 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulunda ekonomik görünüm ile para ve kur politikaları uygulamalarına ilişkin sunum yapmıştır. Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde TCMB, 2016 yılında da analitik bilançosunu günlük olarak Genel Ağ sitesinde yayımlamaya devam etmiştir. Bağımsız denetimden geçmiş olan bilanço ve gelir-gider tabloları ile denetim sonuçlarını bir rapor aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Benzer şekilde TCMB, aldığı politika kararlarının gerekçeleri ve bunların sonuçlarını da düzenli raporlar ve sunumlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır.

Uygulanmakta olan para politikası çerçevesinde, TCMB’nin temel iletişim dokümanları PPK duyuruları ve Enflasyon Raporu’dur. TCMB, daha önce duyurduğu takvime uygun olarak yayımladığı Enflasyon Raporu ile uluslararası ekonomik gelişmeleri; enflasyon, arz ve talep gelişmeleri; finansal piyasalar ve finansal aracılık ile kamu maliyesine ilişkin genel değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmış; orta vadeli enflasyon öngörülerini açıklamıştır. Ayrıca Enflasyon Raporu’nda Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel konular hakkında hazırlanan tematik kutulara da yer verilmiştir. Enflasyon Raporu 26 Ocak 2016 ve 26 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara’da, 26 Nisan 2016 ve 27 Ekim 2016 tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile tanıtılmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen tüm toplantılar TCMB Genel Ağ sitesinde canlı olarak yayımlanmış, yabancı ziyaretçiler için ise İngilizce simültane tercüme sağlanmıştır.

2016 yılında TCMB, PPK tarafından kısa vadeli faiz oranlarına ve diğer para politikası araçlarına ilişkin alınan kararlar ile PPK toplantı özetlerini, “2016 Yılında Para ve Kur Politikası” metninde açıklanan tarih ve saatte TCMB Genel Ağ sitesinde yayımlamaya devam etmiştir. TCMB, 2017 yılında uygulayacağı Para ve Kur Politikasını 6 Aralık 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır. TCMB, başlıca faaliyetleri ile kamuoyunu yakından ilgilendiren uygulama değişikliklerini de 2016 yılı boyunca 69 basın duyurusu aracılığıyla paylaşmıştır.

Aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amacıyla “Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu”nun enflasyonun açıklandığı günü takip eden iş günü yayımlanmasına devam edilmiştir.

Temel amacı olan fiyat istikrarının yanı sıra, finansal istikrarı da gözeten TCMB, daha önce açıkladığı yayımlama takvimi uyarınca, 31 Mayıs 2016 ve 30 Kasım 2016 tarihlerinde Finansal İstikrar Raporu’nu Genel Ağ sitesinde yayımlamıştır. TCMB, Finansal İstikrar Raporu’nda finansal istikrar alanında Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmeler ışığında finansal sisteme ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır.

- Raporu PDF formatında indir
- Önceki bölüm:
- Sonraki bölüm: 2.8.2. Kamuoyuna Yönelik İletişim Faaliyetleri
© Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017      www.tcmb.gov.tr      Kısaltmalar      Kullanım Koşulları      İletişim