logo1 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:BPX7tghUZlqQTM:
      TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
VE
SERMAYE PİYASASI KURULU
 
ULUSLARARASI KONFERANS
FİNANSAL EĞİTİM VE FİNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJİLER
9-11 Mart 2011, İstanbul, Türkiye
Ceylan Intercontinental Hotel
AMAÇ
Finansal eğitim, bireylerin yatırım ve tasarruf kararlarını bilgi sahibi olarak vermeleri ve olası zararlardan korunmaları açısından önemli bir kavramdır. Finansal eğitim, aynı zamanda finansal farkındalığı artırmakta; bireylerin artan sorumluluklarının ve aldıkları risklerin farkında olmalarına katkıda bulunmaktadır. Ancak, finansal piyasalarda artan ürün ve hizmet çeşitliliği, finansal okuryazarlık seviyesinin çok üzerinde bir hızla gelişmektedir. Ayrıca, küresel finansal kriz de göstermiştir ki, finansal farkındalık ve finansal istikrar birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu çerçevede, toplumsal refahın artırılması açısından finansal okuryazarlığın ve finansal eğitim yoluyla finansal farkındalığın artırılmasına özel önem ve öncelik verilmesi gerektiği açıktır.
Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu, "Finansal Eğitim ve Finansal Farkındalık: Zorluklar, Fırsatlar ve Stratejiler" başlıklı konferansın finansal eğitim ve finansal farkındalık konularında ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılmasında önemli bir adım olacağını düşünmektedirler. Böylece ülkemizde eksikliği duyulan "finansal eğitim ulusal stratejisi" oluşturulması yolunda ilk adım da atılmış olacaktır.
PROGRAM
1. Gün
9 Mart 2011, Çarşamba
 
19:00   HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU - TCMB EV SAHİPLİĞİNDE
 
2. Gün
10 Mart 2011, Perşembe
   
08:30 - 09:00   Kayıt
   
09:00 - 10:00   Açış Konuşmaları
  Ali Babacan - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
  Durmuş Yılmaz - Başkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Konuşma)
Prof.Dr.Vedat Akgiray - Başkan, Sermaye Piyasası Kurulu
Mürsel Ali Kaplan - Başkan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (Konuşma)
 
10:00 - 11:00   Oturum 1: Finansal Eğitim ve Finansal İstikrar
Başkan:    Durmuş Yılmaz - Başkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Özgeçmiş)
Konuşmacılar:    Nor Shamsiah Yunus - Başkan Yardımcısı, Malezya Merkez Bankası (Özgeçmiş/Sunum)
Prof. Hans-Helmut Kotz - Goethe Üniversitesi, Almanya Merkez Bankası Eski Yönetim Komitesi Üyesi (Özgeçmiş/Sunum)
Dan Iannicola, Jr. - Başkan, The Financial Literacy Group, ABD (eski ABD Hazine yetkilisi) (Özgeçmiş/Sunum)
  Y.Müge Doğan - Daire Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Özgeçmiş/Sunum)
  Bu oturumda finansal eğitim ve finansal istikrar arasındaki ilişki, finansal eğitim konusunda küresel finansal krizin yarattığı ivmelenme ile finansal farkındalık ve eğitimin finansal piyasaların sağlıklı işleyişine katkıları tartışılacaktır.
11:00 - 11:30   Kahve Arası  
   
11:30 - 12:30   Oturum 2: Finansal Eğitim: Uluslararası Gelişmeler ve Ülke Tecrübeleri
Başkan:    Prof.Dr.Vedat Akgiray - Başkan, Sermaye Piyasası Kurulu (Özgeçmiş)
Konuşmacılar:    Gun Sang Jang - Başkan Yardımcısı, Kore Finansal Yatırım Birliği (Özgeçmiş/Sunum)
  Kathleen Floyd - Yönetici, Yatırımcı Eğitimi Bölümü, ABD Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu (Özgeçmiş/Sunum)
  Foo Lee Mei - Danışman, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (Özgeçmiş/Sunum)
  Bu oturumda finansal eğitim konusunda uluslararası platformda yapılan çalışmalar, çeşitli ülkelerin tecrübeleri, karşılaşılan zorluklar, bunlara yönelik oluşturulan çözüm önerileri ve elde edilen sonuçlar tartışılacaktır.
12:30 - 14:30   Öğle Yemeği
   
14:30 - 15:45   Oturum 3: Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Tasarımı
Başkan:    Burhanettin Aktaş - Müsteşar Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Özgeçmiş)
Konuşmacılar:    Joao Evangelista de Sousa Filho - Birim Başkanı, Kamuoyu Bilgilendirme Birimi, Brezilya Merkez Bankası (Özgeçmiş/Sunum)
  Dusan Hradil - Birim Başkanı, Finansal Piyasalar Analizi, Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (Özgeçmiş/Sunum)
  Sue Lewis - Birim Başkanı, Tasarruf ve Yatırım Birimi, İngiltere Hazinesi (Özgeçmiş/Sunum)
  Bu oturumda finansal eğitim konusunda bir ulusal strateji oluşturmanın önemi, bu konuda paydaşların rolü ve sorumluluğu ile etkin bir kurumsal yapılanmanın gerekliliği tartışılacaktır.
15:45 - 16:15   Kahve Arası
16:15 - 17:30   Oturum 4: Finansal Okuryazarlığı Ölçme ve Değerlendirme
Başkan:    Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu - Başkan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Özgeçmiş)
Konuşmacılar:    Dr. Adele Atkinson - Politika Analisti, OECD (Özgeçmiş/Sunum)
  Prof. Martin Weber, Mannheim Üniversitesi (Özgeçmiş/Sunum)
  Shaun Mundy - SM Danışmanlık, İngiltere (eski İngiltere Financial Stability Authority-FSA yetkilisi) (Özgeçmiş/Sunum)
  Prof. İhsan Işık - Rohrer College of Business, Rowan Üniversitesi, ABD (Özgeçmiş/Sunum)
  Bu oturumda finansal okuryazarlık seviyesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinin önemi, bu konuda karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile elde edilen veri ve değerlendirmelerin finansal eğitimi geliştirmede nasıl kullanılacağı tartışılacaktır.
19:00   GALA YEMEĞİ - SPK EV SAHİPLİĞİNDE
   
3. Gün
11 Mart 2011, Cuma
   
09:30 - 11:00   Oturum 5: Türkiye'de Finansal Eğitim: Paydaşların Rolü ve Sorumluluğu
Başkan:    Doç. Dr. Lokman Gündüz - Banka Meclisi Üyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Özgeçmiş)
Konuşmacılar:    Ersin Özince - Başkan, Türkiye Bankalar Birliği (Özgeçmiş)
  Fatih Demir - Uzman, Mali Suçları Araştırma Kurulu (Özgeçmiş/Sunum)
  İbrahim Peker - Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu (Özgeçmiş/Sunum)
  Burhanettin Aktaş - Müsteşar Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Özgeçmiş/Sunum)
  Hüseyin Erkan - Başkan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Özgeçmiş/Sunum)
  Bu oturumda Türkiye'de finansal eğitim konusunda yapılan çalışmalar ile finansal eğitimde kurumlar arasındaki işbirliğinin önemi, bu konuya ilişkin olarak hükümetlerin, gözetim ve denetim otoritelerinin, merkez bankalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer tüm tarafların rolleri ve sorumlulukları tartışılacaktır.
11:00 - 11:30   Kahve Arası
   
11:30 - 13:00   Oturum 6: Finansal Eğitim Programlarının Uygulanması
Başkan:    Remzi Kaya - Müsteşar Yardımcısı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Özgeçmiş)
Konuşmacılar:    Diana Crossan - Başkan, Yeni Zelanda Emeklilik Komisyonu (Özgeçmiş/Sunum)
  Maurizio Trifilidis - Yönetici, İtalya Merkez Bankası (Özgeçmiş/Sunum)
  Murat Bey Balta - Genel Müdür, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Özgeçmiş/Sunum)
  Mert Demir - Yönetici, Emeklilik Gözetim Merkezi (Özgeçmiş/Sunum)
  Bu oturumda temel olarak toplumun farklı kesimlerine yönelik finansal eğitim programları, söz konusu programların tasarımı ve uygulama yöntemleri tartışılacaktır.