TCMB Uzmanlık Tezleri

Bu bölümde yer alan çalışmalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzman yardımcıları tarafından hazırlanan uzmanlık yeterlilik tezleridir. Tezlerde öne sürülen fikirler tez sahiplerine aittir; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşlerini yansıtmaz. Tezlerin basılı kopyalarına kütüphane'den erişilebilir.Yılmaz, Orkun Döviz rezerv yönetiminde sabit getirili menkul kıymetler için optimal portföy seçimi 2014 XIV, 150 s.
Sarı, Emre Makroekonomik veri açıklamalarının altın fiyatına etkisi 2014 IV, 65 s.
Özkan, Canan Türkiye'de kredi kartı kullanıcı profili ve davranışı analizi 2014 XVIII, 170 s.
Balkız, Berk Yücel Türkiye'de nakit ve nakit dışı ödeme araçlarının kullanımı ve banknot kullanımının geleceği 2013 XII, 73 s.
Kiraz, Tolga Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal varlıklarının IFRS-9 çerçevesinde sınıflandırılması 2013 X, 99 s.
Çelik, Gökhan Türkiye bankalararası ödeme sisteminin ağ teorisi yöntemiyle incelenmesi ve sistematik riske ilişkin değerlendirme 2013 XI, 78 s.
Altuntaş Dursun, Eda G-20 bilgi açıkları inisiyatifi çerçevesinde yerel ve konsolide bankacılık istatistiklerinin derlenmesi ve Türkiye uygulaması 2013 XI, 108 s.
Akgül, Serhat Mehmet Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile ilişkileri ve ticari potansiyeli : Çekim modeli yaklaşımı 2013 XII, 66 s.
Özdemir, Gonca Zeynep Tüketici güveninin tüketim harcamaları ile ilişkisi ve öngörü gücü: Türkiye örneği 2013 XIV, 97 s.
Vural ,Umut Geleneksel olmayan para politikalarının yükselişi 2013 VIII, 109 s.
Akışoğlu, Berkay Portföy yatırım istatistiklerinin derlenmesi ve Türkiye uygulaması 2013 XIII, 106 s.
Alp, Bengü Türkiye'deki reel sektör firmalarında borç dolarizasyonu ve reel kur değişimlerinin bilanço etkisi 2013 XII, 81 s.
Tüysüzoğlu, Umut Türkiye devlet iç borçlanma senetleri getiri eğrilerinin geliştirilmiş dinamik Nelson-Siegel ve Zaman Serisi Modelleri ile öngörü performanslarının karşılaştırılması 2013 XII, 211 s.
Tunç, Burcu Kredi hacmini etkileyen faktörler : Banka kredileri eğilim anketi analizi 2012 XI, 123 s.
Kaya, Aslı Türkiye'de konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin hedonik fiyat modeli ile belirlenmesi. 2012 XV, 211 s.
Uslu, Emrah Reel kurun denge değerinden sapmasında Balassa-Samuelson etkisi : Türkiye örneği. 2012 X, 86 s.
Kara, Alper Küresel finansal krizde merkez bankalarının bilanço yönetimi kapsamında Türkiye örneği ve alternatif yöntemler 2012 XIX, 142 s.
Dağgeçen, Ali Can Küresel finansal kriz öncesi ve sonrasında gelişmekte olan ülke döviz kurları arasındaki ilişki 2012 XI, 67 s.
Yılmaz, Canan Binal Türkiye'de enflasyon beklentilerini belirleyen makroekonomik unsurlar. 2012 XII, 78 s.
Yıldırım, Güngör Gülcan Bankaların kurumsal kredi portföyü ve kredi riskinin ölçümü 2012 XIII, 84 s.
Süzük, Mehmet TMS 19 çalışanlara sağlanan faydalar standardının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmesi. 2012 XIII, 84 s.
Karpuz, Emre Ödeme sitemleri ve araçlarının artan kullanımı : Kredi kartı kullanımının para politikası etkinliğine etkisi 2012 XI, 150 s.
Talaslı, İsmail Anıl Türkiye'de bankacılık sistemi zorunlu karşılık yönetimi 2012 XIII, 91s.
Güneysu Balaban, Kamer Kurallı maliye politikası ve Türkiye'de kurallı maliye politikası uygulamasına ilişkin model önerisi 2012 XV, 175.
Yükseltürk, Osman Ferhat Kredi piyasalarında arz ve talep dengesizlikleri: Türkiye için uygulamalı bir çalışma 2012 XIII, 68 s.
Dülger, Hande Doğrudan yatırım istatistiklerinin derlenmesi ve Türkiye uygulaması 2012 XI, 150 s.
Ergül, Özgür Sermaye kontrolleri : uygulanışı, etkinliği ve Türkiye üzerine yorumlar 2012 IX, 78 s.
Bastık, Serdar Kamu ihalelerinde idari başvurular 2011 IX, 186 s.
Ermişoğlu, Ergun Enflasyon hedeflemesi rejiminin Türkiye'deki başarısının değerlendirilmesi 2011 XIII, 100 s.
Ertem, Okan Küresel finansal dalgalanmaların gelişmekte olan ülke döviz rezervleri ve kurları üzerine etkisi 2011 XIII, 100 s.
Şahin, Baki Cem Para politikası kararlarının hisse senedi piyasası üzerine etkisi : Türkiye uygulaması 2011 XIII, 77 s.
Yavuzarslan, Nursel Finansal istikrar ve zorunlu karşılıklar 2011 XVIII, 183 s.
Çavuşoğlu, Fazilet Para politikası faiz oranlarından mevduat ve kredi faiz oranlarına geçişkenlik 2010 XVI, 126 s.
Özdemir, İpek Merkez bankacılığında teminat sistemleri 2010 X, 136s.
Damar, Armağan Onur Türkye'de döviz kurundan fiyatlara geçiş etkisinin incelenmesi 2010 XI, 67 s.
Çayırlı, Ömer Rezerv portföy yönetiminde ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin yeri : risk ve getiri açısından bir inceleme 2010 XVI, 95 s.
Özen, Etkin Avrupa Parasal Birliği Piyasa Disiplinini Zayıflatır mı? Kamu Maliyesi Riskinin Uzun Dönemli Kamu Tahvil Getirilerinde Fiyatlandırılması 2010 XI, 87s.
Tekbacak, Serkan Opsiyonlar ve döviz opsiyonlarının merkez bankalarında döviz kuruna müdahale aracı olarak kullanımı 2010 XVI, 81s.
Öztürk, Kevser Döviz kuru oynaklığı ve döviz kuru oynaklığının faiz oranı oynaklığı ile olan ilişkisi : Türkiye örneği 2010 XI, 81s.
Oğuz, Şebnem Türkiye'de enflasyon sürekliliğinin analizi : Tarihsel trendi ve TÜFE alt gruplarındaki farklılaşması 2010 XII, 69s.
Songül, Hüseyin Otoregresif koşullu değişen varyans modelleri : Döviz kurları üzerine uygulama 2010 X, 56s.
Çamlıca, Ferhat Yeni Keynesyen bir bakış açısıyla Türkiye'nin enflasyon dinamikleri yönünden yapısal analizi 2010 X, 93s.
Şardağ, Özgür İş Değerlendirmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uygulaması 2010 XIV, 79s.
Yıldırım, Burcu Deniz Piyasa likiditesinin ölçümü ve analizi 2009 XI, 33 s.
Payzanoğlu, Durukan İstikrar ve büyüme paktı kuralları Türkiye'de borç sürdürülebilirliğini garanti altına alabilir mi? 2009 XIV, 79s.
Tekirdağ, Arda Türkiye`de bireysel kredi artışı ve risk analizi 2009 XIV, 99s.
Koçyiğit, Dilek Olağan ve olağan dışı durumlarda kullanılan para politikası araçları ve likidite yönetim stratejileri 2009 XII, 207 s.
Kaya, Emre Döviz kuru rejimlerinin Euro`ya geçişteki rolü 2009 XIII, 101s.
Güler, Halil Likidite yönetimi çerçevesinde dolaşımdaki para hacminin modellenmesi ve likidite tahmini 2009 XII, 78s.
Ünal, Özlem Serpil Döviz kuru oynaklığının öngörülmesi ve risk yönetimi: Türkiye örneği 2009 XI, 73s.
Pektaş, Mehmet Serkan Stratejik insan kaynakları planlaması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulaması 2009 XI, 78s.
Oyman, Sumru Stratejik yönetim sürecinde performans ölçümü ve dengeli sonuç kartı uygulaması : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bir değerlendirme 2009 XI, 230s.
Erelvanlı, Semih Türkiye örneğinde piyasa bazlı para politikası şeffaflığının ölçüsü ve etkileri 2009 IX, 40 s.
Altunoğlu, Yaşar Emisyon hacmi : Temel belirleyiciler ve tahmin modeli 2009 VIII, 49s.
Gündoğan, Tamer Örgütsel bağlılık : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulaması 2009 XV, 139s.
Taner, Esra Globalleşen dünyada Merkez Bankalarının fazla likidite yönetimi ve Türkiye örneği 2008 IX, 78s.
Yalçın, Emre Brezilya ve Türkiye ekonomilerinin benzerliği: Gerçek mi yanılsama mı? 2008 XIV, 86s.
Göğebakan Önder, N.Anıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temel bilanço büyüklükleri ve enflasyonun açıklanmasındaki göreli önemi.1990-2007 2008 XI, 88s.
Gençay, Oya Finansal dolarizasyon ve finansal istikrar arasındaki ilişki: Türkiye değerlendirmesi 2007 XII, 95 s.
Erol, Hasan Bankalarda net faiz marjının belirleyicileri risk duyarlılığı ve politika önerileri 2007 XIV, 114s.
Beşe, Evrim Finansal sistem stress testi uygulamaları ve Türkiye örneği 2007 XII, 118s.
Önder, Yusuf Dalgalanma korkusu ve Türkiye örneği 2007 XI, 54 s.
Atasoy, Hakan Türk bankacılık sektöründe gelir-gider analizi ve karlılık performansının belirleyicileri 2007 XIII, 73 s.
Sarı, İlker Makroekonomik değişkenlerin dolarizasyon sürecine etkisi : ampirik bir yaklaşım 2007 IX, 83 s.
Özcan, Figen Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki : dünya ülkeleri ve Türkiye örneği 2007 XIV, 121 s.
Vardar, Ercümet Türkiye'de iç borçlanmanın gelişimi 2007 XVI, 168 s.
Kasapoğlu, Özgür Parasal aktarım mekanizmaları : Türkiye için uygulama 2007 X, 101 s.
Atalay, Serpil Yeni Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de reel yakınsama 2007 XI, 77s.
Seyhun, Ömer Kayhan Avrupa Birliği'ndeki demografik dönüşümün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği çerçevesinde iş gücü piyasalarına yansıması 2006 X, 89 s.
İbicioğlu, Mustafa Türkiye'de mali aracılar sektörünün mali sistem içindeki yeri ve finansal işlemlerinin mali istatistiklere yansıtılması 2006 XI, 93 s.
Erkılıç, Serdar Türkiye'de cari açığın belirleyicileri 2006 XIV, 137 s.
Özcan, Serkan Para politikası tercihleri ile finansal istikrar arasındaki ilişki, enflasyon hedeflemesi politikasında finansal istikrar ve Türkiye analizi 2006 XII, 114s.
Mutlu, Osman Çağatay Türkiye'de dış borç istatistiklerinin derlenmesi ve dış borç işlemlerinin ödemeler dengesi istatistiklerine yansıtılması 2006 XVI, 169 s.
Kadıoğlu, Ferya Parasal aktarım mekanizması: Türkiye örneğinin yapısal model çerçevesinde analizi 2006 XI, 53 s.
Düzenli, Ümit Nihal Arşiv yönetimi : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği 2006 XI, 150 s.
Sarılar, Özlem Bankalarda uygulanan işe alım süreçleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği 2006 XII, 124 s.
Güneş İnal, Duygu Türkiye'de para politikası faiz kararlarının uzun dönemli faizler üzerindeki etkisi 2006 IX, 39 s.
Mahlebiciler, Özge Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv yönetim politikaları ve kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplarının analizi 2006 XII, 106 s.
Saçkan, Oğuzhan Genel fiyat düzeyinin belirlenmesinde para ve maliye politikası dominant rejimler: Türkiye örneği, 1988-2005 2006 IX, 102s.
Çörtük, Orcan Türkiye-IMF ilişkileri ve ilişkilerin hesap bazında işleyişi 2006 XI, 101s..
Uçarkaya, Sinem Kamu bankalarının bankacılık sistemindeki rolü 2006 XV, 144s.
Babaoğlu, Didem Sermaye akımlarının yönetimi : Türkiye`ye ilişkin bir değerlendirme 2005 XIII, 129s.
Yetkin, Zeynep Özge Merkez Bankalarının para politikalarının tasarımında iletişim politikalarının önemi ve bekleyişlerin yönetimi 2005 XIV, 191 s.
Çakır, Murat Firma başarısızlığının dinamiklerinin belirlenmesinde makina öğrenmesi teknikleri: ampirik uygulamalar ve karşılaştırmalı analiz 2005 XIII, 142s.
Aydın, Ayşe Berfu Piyasa yapıcılığı sistemi, seçilmiş ülke örnekleri ve Türkiye uygulaması 2005 XIV, 140s.
Akıncıoğlu, Nesrin Örgütlerde eğitim programlarının maliyet etkililik açısından değerlendirilmesi: TCMB için bir ROI modeli uygulaması 2005 XIV, 162s.
Artukoğlu, Oğuzhan Sökmen Yurtdışı işçi tasarruflarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, banka sistemi ve Türkiye ekonomisi üzerine etkileri 2005 XI, 103s.
Erdem Yiğit, F. Pınar İşçi gelirleri ve büyümedeki çevrimler arasındaki ilişki 2005 XI, 73s.
Ketenci, Görkem Finansal yeniliklerin banknot kullanımına etkileri 2005 XVI, 129s.
İnandım, Şeyda Kısa vadeli sermaye hareketleri ile reel döviz kuru etkileşimi: Türkiye örneği 2005 XI, 135s.
Şener Bilgiç, Ece E-öğretim tasarım süreci: bir materyalin kullanışlılığına ilişkin katılımcı görüşleri 2005 XIII, 116s.
Alp Yiğit, Pelin Düşen enflasyon ortamında bankacılık ve Türk bankacılık sektörü 2005 XII, 84s.
Gürkan, Aynur 1994 ve 2001 yılı krizlerinin tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne etkilerinin oran analizi yardımıyla incelenmesi 2005 XII, 92s.
Şen, İsmihan Menkul kıymet gelirlerinin tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler yönünden vergilendirilmesi ve bu gelirler üzerindeki vergi yüklerinin karşılaştırılması 2005 XIV, 156s.
Yalçın, Ebru İktisadi büyüme ve dış krediler: ampirik bir çalışma 2005 XII, 84s.
Atalay, Aysel Almanya'daki işçi tasarruflarının değerlendirilmesi: kredi mektuplu döviz tevdiat ve süper döviz hesapları örneğinde bir makro analiz 2005 XII, 116s.
Nurcan, Belma Türev piyasası işlemlerinin vergilendirilmesi ve örnek ülke uygulamaları 2005 IX, 95 s.
Tutar, Eser Enflasyon hedeflemesinin önkoşulları: Türkiye'de para politikası araçları ile enflasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi 2005 XII, 83s.
Semerci, Ali Sinan İş motivasyonu ve sonuçları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir uygulama 2005 XII, 112s.
Hacıhasanoğlu, Burçin Meksika 1994 ve Arjantin 2001-2002 krizlerinin gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için önemi 2005 XII, 175s.
Kava, Tolga Hakan ERM II'de gelecek var mı?: Türkiye açısından olası senaryolar ve politika önerileri nelerdir? 2005 XII, 133s.
Babaoğlu, Barış Türkiye'de cari işlemler dengesi sürdürülebilirliği 2005 XII, 93s.
Önder, Timur Para politikası: araçları, amaçları ve Türkiye uygulaması 2005 XVI, 307s.
Arslan, Volkan Teminat karşılığı menkul kıymet borç işlemlerinden repo'nun merkez bankaları döviz rezerv yönetimindeki yeri 2005 XV, 175s.
Özyörük, Evşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda altın ve yabancı para değerlemesi ve oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesi 2005 XV, 178s.
Aloğlu, Ziya Tunç Bankacılık sektörünün karşılaştığı riskler ve bankacılık krizleri üzerindeki etkileri 2005 XVII, 185s.
Beder, Fevki Elektronik belge yönetim sistemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği 2005 XI, 79s.
Hınçal, Tangül Aktif fiyatlarında aşırı hareketler ve para politikası: Türkiye örneği 2005 VII, 71s.
Gençay, Mehmet Dünyada finansal sektör konsolidasyonu ve Türkiye örneği 2005 XIV, 136s.
Alper, Ahmet Murat İşçi dövizlerini belirleyen makro ekonomik etkenler: Türkiye örneği 2005 XIII, 119s.
Kirdaban, M. İbrahim Ödeme sistemlerindeki gelişmeler ve ödeme sistemlerinin finansal sistem istikrarı üzerindeki etkileri 2005 XIV, 166s.
Taşçı, Hasan Aktiviteye dayalı maliyet sistemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulama örneği 2004 XIII, 151s.
Saçcı, H. Selçuk Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kredi karşılıkları uygulamaları ve makroekonomik etkileri 2004 XV, 184s.
Sarı, Müslim Dış borç yönetimi ve Türkiye uygulamaları 2004 XIV, 127s.
Çelik, Pelin Bankaların risk derecelendirmesi 2004 XVI, 170s.
Ardıç, Hülya 1994 ve 2001 yılı ekonomik krizlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda yarattığı hareketlerin incelenmesi 2004 XVI, 334s.
Taşkın, Aydın İç borçlanmanın fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi 2004 X, 79s.
Küçükbıçakcı, Ramazan Banka yeniden yapılandırma programları ve ekonomik sonuçları 2004 XVI, 179s.
Güzel, Pınar Akan Ödeme sistemlerinde risk yönetimi ve gözetim: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından işletilen elektronik fon transfer sisteminin analizi 2004 XVIII, 166s.
Aydın, Suat Faiz oranları oynaklığının modellenmesinde koşullu değişen varyansın rolü 2004 XII, 94s
Ayzit, Müge Dünyada ve Türkiye'de mevduat sigorta sistemi uygulamaları 2004 X, 84s.
Çakmak, Burcu Parasal mali kuruluş sektörel hesaplarının Avrupa Birliği standartlarında üretilmesi 2004 XII, III, 99s.
Çetin, Bülent Kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı sistemi ve yeniden yapılandırılması. 2004 XIV, 100s.
Korkut, Beliz Merkez bankalarında iç kontrol ve risk ölçümü uygulamalarının TCMB kambiyo muhasebesi işlemleri açısından değerlendirilmesi 2004 IX, 114s.
Tuncer, Pelin Neval Elektronik paranın banknot kullanımına olası etkileri 2004 XIII, 151s.
Uysal, İsa Örgütsel çatışma yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik bir uygulama 2004 XIII, 97s.
Uzun, Ebru Türkiye'deki uygulamalar, 39 numaralı uluslararası muhasebe standardı ve Avrupa Merkez Bankası uygulamaları çerçevesinde türev ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara yansıması 2004 IX, 128s.
Ağcaer, Arzu Dalgalı kur rejimi altında merkez bankası müdahalelerinin etkinliği: Türkiye üzerine bir çalışma. 2003 X, 85s.
Arat, Kürşad Türkiye'de optimum döviz kuru rejimi seçimi ve döviz kurlarından fiyatlara geçiş etkisinin incelenmesi. 2003 XI, 106s.
Arslan, Özlem Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerde merkez bankası bağımsızlığı, enflasyon ve diğer makro ekonomik büyüklükler arasındaki ilişkiler: 1980-2001 2003 VII, 75s.
Çakar, Vesile Yabancı sermayeli banka girişleri ve ulusal bankacılık sektörleri üzerindeki etkileri. 2003 XVII, 106s.
Çelik, Aylin Fiyatlar seviyesindeki değişmelerin mali tablolara etkileri ve enflasyon muhasebesi: enflasyon muhasebesi yöntemlerinden fiyatlar genel seviyesi modeli uygulaması 2003 XIII, 100s.
Değirmenci, Nihal Sermaye yeterliliği konusunda Basel standartları ve seçilmiş bazı ülkelerdeki uygulamalarının değerlendirilmesi 2003 XV, 124s.
Gür, Ekin Toksöz Kredi kanalının etkin çalışması ve Türkiye uygulaması 2003 XVI, 136s.
İmer, Evrim Genel kabul gören gözlemler açışından Türkiye ekonomisindeki krizler ve krizlerin bulaşıcılığı üzerine bir uygulama 2003 X, 88s.
İşcan, Ayşen Banka kredilerindeki daralmanın ekonomik etkileri ve krizlerdeki gelişimi 2003 XVI, 148s.
Kamiloğlu, Sinem Merkez bankalarında iç denetim: Avrupa ve Amerika merkez bankalarının incelenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bir öneri 2003 XIII, 148s.
Kuzu, Yasemin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda uluslararası elektronik finansal iletişim ve yurt dışı ödeme sistemleri ile ilişkiler 2003 XV, 112s.
Özalp, Pınar Türev araç piyasalarının finansal sistemin işleyişi içindeki rolü: Türkiye'de bu piyasalara işlerlik kazandırma çalışmaları 2003 XI, 144s.
Özkan, Funda Denge reel kur hesaplama yöntemleri ve reel kur dengesizliğinin ölçülmesi: Türk Lirası üzerine bir çalışma 2003 XI, 98s.
Samsar, Ahmet Optimal para alanı teorisi çerçevesinde Türkiye analizi 2003 XIV, 108s.
Sevinç, Fulya 12 numaralı uluslararası muhasebe standardı ve diğer ülkelerdeki uygulamaları çerçevesinde ertelenmiş vergi ve finansal tablolara yansıması 2003 XII, 141s.
Sipahi, Nihal Problemli kredilerin yeniden yapılandırılması uluslararası uygulamalar ve Türkiye örneği 2003 IX, 140s.
Suğanlı, Mehmet Almanya'da yaşayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda hesabı bulunan Türklerin sosyo-ekonomik yapısı ve işçi dövizleri 2003 XII, 150s.
Tüzüner, Sevilay Enflasyonun mali tablolara etkileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mali tablolarının genel fiyat düzeyi muhasebesi modeline göre düzeltilmesi. 2003 XIV, 112s.
Usta, Bülent Enflasyon hedeflemesi: gelişmekte olan ülkelere uygulanabilirliği ve Türkiye örneği 2003 VIII, 86s.
Vural, M. Göknil Altın piyasası ve altın fiyatlarını etkileyen faktörler 2003 XII, 99s.
Yaman, Bülent Uluslararası rezervler, Türkiye için rezerv yeterliliği ve optimum rezerv seviyesi uygulaması 2003 XIII, 110s.
Yazgan, Arzu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Avrupa merkez bankaları sistemi'ne uyumu 2003 XVII, 176s.
Yılmaz, Murat Kalite yönetim sistemlerinin evrimi ve toplam kalite yönetiminin banknot matbaası Genel Müdürlüğünde uygulanabilirliği 2003 XVII, 208s.
Görkem Arslan, Canan Avrupa ekonomik ve parasal birliği çerçevesinde para politikalarının etkinliği açısından Türkiye'deki takas ve mutabakat sisteminin değerlendirilmesi. 2002 VII, 89s.
Gürbüz, Ayhan İpotekli konut kredileri ve Türkiye'de uygulaması 2002 XV, 105s.
Tabak, Şule Şenel Elektronik para ve merkez bankacılığı 2002 VIII, 64s.
İpeker, Melih Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının finansal sistem istikrarının sağlanmasındaki rolü 2002 XI, 84s.
Ulaş, Sema Toplam kalite yönetiminde insan kaynaklarının rolü: liderlik üzerine bir uygulama 2002 XII, 122s.
Sun, H. Özlem İş doyumu üzerine bir araştırma: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü 2002 VII, 113s.
Aycan, Mustafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal raporlarının Avrupa Merkez Bankası finansal raporları ile uyumlaştırılması 2001 XII, 128s.