Elektronik Kaynak Kullanma Kuralları


TCMB Kütüphanesi, elektronik kaynak sağlayıcı firmalarla lisans anlaşması yapmak suretiyle süreli yayın, kitap ve veritabanlarına abonelik sağlamaktadır. Sağlayıcı firmalar, kullanımları izlemekte, aşağıda belirtilen usulsüz kullanımları belirlediklerinde veritabanlarını geçici ya da sürekli olarak kullanıma kapatabilmektedirler. Bu nedenle, kullanıcılarımızın aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

Kullanıcılar abone olunan e-kaynaklara (süreli yayın, kitap ve ve/veya veritabanları):

Banka içinden erişerek tarama yapabilir, görüntüleyebilir, çıktı alabilir veya bilimsel amaçlı olmak üzere kopyalayabilir ya da erişim hakkı olan diğer kullanıcılarla paylaşabilirler


Ancak, bu kaynaklarda yer alan bilgilerin üzerinde değişiklik yapamazlar, ya da bunlardan yararlanarak benzer çalışmalar oluşturamazlar


Bu kaynaklardan sistematik şekilde, çok sayıda yayını kopyalayamazlar