Genel TanıtımTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kütüphanesi basılı ve elektronik ortamda kitap, süreli yayın, veri tabanları, araştırma makaleleri, merkez bankaları raporları ile CD-ROM veri tabanlarından oluşan koleksiyonu ile özellikle ekonomi ve finans konularında hizmet vermektedir. Koleksiyon ayrıntıları:


Kitap koleksiyonu :

10140

Süreli Yayın koleksiyonu :

13284 (Akademik dergi, araştırma makalesi, rapor ve aktüel dergi)

Görsel İşitsel Kaynak koleksiyonu :

195

Nadir Eser koleksiyonu :

120

Veri Tabanı :

30