İletişim BilgileriTÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi
Haberleşme ve Kütüphane Müdürlüğü
İstiklal Cad. 10, 06100 Ulus-Ankara, Türkiye
Telefon: (90 312) 507 50 00 (74 Hat) / Dahili: 5692
Faks : (90 312) 507 56 03
Ana Sayfa : http://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/index.php
E-Posta : kutuphane@tcmb.gov.tr