Bu veri tabanı Türkiye'de ekonomi alanında yayımlanan makalelerden oluşmaktadır. Bir referans veri tabanı olması nedeniyle makalelere tam metin erişilememektedir. Makale metinlerine ulaşmak için kütüphanelere ya da ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir. Veri tabanındaki makaleler 2009 yılına kadardır.Veri tabanında tarama yapmaya yardımcı bilgiler aşağıda verilmektedir.

Veri Tabanında Yeralan Dergilerin Listesi İçin Tıklayınız


Makale Adı
Yazar Adı
Dergi Adı
Kurum Adı
Yıl
Anahtar Kelime