Kampanya Hakkında


TL'ye Geçiş Tanıtım Kampanyasının üç temel hedefi bulunmaktadır.

1. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, adından “Yeni” ibaresi çıkartılmış, tasarımları tamamen yenilenmiş, boyutları değişmiş ve güvenlik özellikleri geliştirilmiş yeni paraların, “Türk Lirası” adıyla kullanıma sunulacağının bilinmesini sağlamak.

2. Kullanıma sunulacak yeni banknotların ve madeni paraların tanınmalarını ve özellikle banknotların güvenlik özelliklerinin bilinmesini sağlamak.

3. “Türk Lirası”na güvenin yeniden tesisinin simgesi olacak bu operasyonun öneminin ve gerekliliğinin yurttaşlar tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini temin etmek, sahiplenilmesini sağlamak.

Bu hedefler doğrultusunda kampanya iki temel aşamaya bölünmüştür. İlk aşamada, yukarıdaki ilk maddede ifade edilen, 1 Ocak 2009’dan itibaren yenilenen banknot ve madeni paraların kullanılmaya başlanacağı ve paranın adının değişeceği konusunda toplum genelinde farkındalık ve bilinirlik yaratılması amaçlanmaktadır. Böylece, yurttaşların ilgi ve merakını uyandırarak, paraların tanıtılacağı ikinci aşamaya yönelik bir beklenti ve heyecan yaratılması planlanmıştır.

27 Ağustos 2008 günü yapılan basın toplantısıyla bu ilk aşama başlamıştır. Bu aşamaya yönelik afişler, kitapçıklar, etiketler, TV filmi ve radyo spotu hazırlanmış; Merkez Bankası internet sitesi altında özel bir kampanya sitesi oluşturulmuştur. Bu süreçte, kamuoyunu yönlendirmede ve etkilemede büyük önemi bulunan medyaya, ihtiyaç duyabileceği her türlü yazılı ve görsel bilgi desteği sağlanmıştır.

3 Ekim 2008 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayan kampanyanın ikinci aşaması ise, yeni paraların ve güvenlik özelliklerinin tüm topluma tanıtılması üzerine kurgulanmıştır. Tanıtım kampanyasının asıl önemli aşaması da budur. Çünkü, paralar görsel olarak tamamen değişeceğinden, yeni paraların tedavüle çıkmadan yurttaşlar tarafından tanınmasının sağlanması kampanyanın en önemli hedefini oluşturmaktadır.

Kampanyanın bu ikinci aşamasında, ilk aşamaya ek olarak, üzerinde yeni banknot ve madeni paraların görüntülerinin olduğu Türkçe ve İngilizce afişler, büyüklere, çocuklara ve yabancılara yönelik Türkçe ve İngilizce broşürler, profesyoneller için tanıtım kitabı, yeni paraların ve güvenlik özelliklerinin tanıtıldığı TV filmi hazırlanmıştır.

Bu tanıtım malzemelerinin gerek medya organları üzerinden, gerekse kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla sağlanacak işbirliği suretiyle, Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaştırılması hedeflenmektedir.
Tanıtım çalışmalarındaki temel felsefeyi şöyle özetleyebiliriz: Türkiye’nin hehangi bir köyünde veya bir kenar mahallede oturan yurttaşa nasıl erişilebilir; mahallesindeki okulu, bölgesindeki sağlık kuruluşu, muhtarlığı, kahvehanesi, bakkalı, marketi, berberi, ulaşım aracı, gar ve istasyonları, akaryakıt istasyonu, televizyonu, radyosu, gazetesi vb. aracılığıyla.
Bunlardan bir veya birkaçı vasıtasıyla bu kampanyanın mesajlarının ve taşıdığı bilgilerin yurttaşlarımıza aktarılması ve beklenen farkındalık ve bilinirliğin yaratılması halinde, kampanya başarılı olmuş demektir.

Kasım sonu-Aralık başında yapılacak bir ara araştırmayla, tanıtım çalışmalarının etkisi ölçümlenecek, ölçümlemenin sonuçlarına göre gerekirse bazı alanlar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Zamanı geldiğinde bu araştırma sonuçları da basın ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
www.tcmb.gov.tr
İstiklal Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye
©TCMB 2008