2.9.1. Uluslararası İlişkiler

Ülkemizin 2015 yılında üstleneceği G-20 Dönem Başkanlığına yönelik hazırlıkları yönlendirmek ve yapılacak çalışmaları etkin biçimde gerçekleştirmek üzere 25 Nisan 2013 tarihli ve 28628 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Başbakan Yardımcısı başkanlığında kurulan “G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi”nde Başkan Erdem Başçı da yer almaktadır. TCMB söz konusu komitenin alt komiteleri olan “İçerik Yönetim Alt Komitesi” ve “Lojistik Yönetim Alt Komitesi”nde de Başkan Yardımcısı Turalay Kenç tarafından temsil edilmektedir. Bu komiteler 2014 yılı boyunca, 2015 dönem başkanlığımız için içerik belirleme ve lojistik sağlama konularında çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Türkiye 1 Aralık 2014 tarihinde G-20 dönem başkanlığını üstlenmiştir. Dönem Başkanı olan ülke, küresel sosyal ve ekonomik konulardan öncelik verdiklerini öne çıkararak G-20 gündemine alınmasına öncülük etmektedir. Bu itibarla, “İçerik Yönetim Alt Komitesi” dönem başkanlığımızda ele alınması düşünülen konularda çalışmalar hazırlamış ve Yönlendirme Komitesine sunmuştur. Türkiye’nin dönem başkanlığındaki öncelikleri, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kapsayıcılık, uygulama ve yatırım şeklinde ifade edilmiştir. TCMB yukarıda belirtilen öncelikler doğrultusunda görev alanına giren konularda tartışma metinleri hazırlamakta ve bildirge yazımına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca G-20 gündemine katkı sağlayacak konferans, seminer ve çalıştaylar düzenlemektedir. 10 Aralık 2014 tarihinde “Macro Prudential Policies” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 7 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek “Causes and Effects of Oil Price Movements and Policy Implications” konulu çalıştayın hazırlıkları devam etmektedir. Bunlara ek olarak TCMB, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Lojistik görev gücünde yer alarak G-20 toplantılarının düzenlenmesinde de aktif olarak görev almaktadır. Hem içerik hem de lojistik konularda ilgili tüm kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Diğer merkez bankaları ile yürütülmekte olan iletişimin ve teknik iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar 2014 yılında da devam ettirilmiştir. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde İtalya Merkez Bankası ile Nisan, Almanya Merkez Bankası ile Temmuz, AMB ile Kasım aylarında üst düzey politika diyaloğu toplantıları gerçekleştirilmiştir. 12-13 Eylül 2014 tarihlerinde TCMB İzmir - Özdere, Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesinde AMB ile TCMB tarafından ortaklaşa “Assessing the Macroeconomic Implications of Financial and Production Networks” konulu bir konferans düzenlenmiş, konferansa uluslararası kuruluşlar, merkez bankaları ve üniversitelerden katılım sağlanmıştır. Mutabakat zaptı kapsamında Ağustos ve Kasım aylarında İtalya Merkez Bankasına çalışma ziyaretlerinde bulunulmuş ve teknik işbirliği faaliyetleri ile uluslararası ekonomik analiz konularında toplantılar yapılmıştır. 27 Eylül 2014 tarihinde Karadağ Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalanmış ve iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adım atılmıştır. Bu mutabakat zaptı kapsamında uzman düzeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi, merkez bankacılığı konularında teknik danışmanlık sağlanması, ortak araştırma aktiviteleri ile beraberce kararlaştırılan konularda seminer ve çalıştay düzenlenmesi öngörülmektedir.