2.1.1. Genel Değerlendirme

Küresel finansal kriz sonrasında birçok ülkede para politikası, fiyat istikrarına ilave olarak finansal istikrarı da dikkate almaya başlamıştır. TCMB de, küresel dengesizliklerin bir yansıması olarak ortaya çıkan makro finansal riskleri kontrol altında tutabilmek amacıyla, 2010 yılından beri fiyat istikrarından taviz vermeden uyguladığı para politikası stratejisine 2014 yılında da devam etmiştir. Bu doğrultuda, geleneksel politika aracı olan kısa vadeli para piyasası faizlerine ek olarak zorunlu karşılık oranları, ROM, faiz koridoru ve diğer likidite politikaları aktif bir şekilde kullanılmıştır.

2014 yılının başında risk algılamalarını olumsuz etkileyen iç ve dış gelişmeler neticesinde TL’de belirgin bir değer kaybı ve risk primlerinde kayda değer bir artış görülmüştür. TCMB, bu gelişmelerin enflasyon ve makroekonomik istikrar üzerindeki yansımalarının sınırlanması için Ocak ayında güçlü ve önden yüklemeli bir parasal sıkılaştırma yapmaya ve operasyonel çerçeveyi sadeleştirmeye karar vermiştir. Uygulanan bu sıkı para politikası neticesinde enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlanmış, finansal piyasalardaki oynaklık azalmış ve risk primlerinde iyileşme görülmüştür. Yılın ortalarında ölçülü faiz indirimine gidilmesine karşılık, getiri eğrisinin yataya yakın tutulması suretiyle para politikasındaki sıkı duruş yıl boyunca devam etmiştir.

2014 yılı boyunca küresel finans piyasaları dalgalı bir seyir izlemiştir. Küresel para politikalarının normalleşme sürecine dair süregelen belirsizlikler, küresel risk iştahının ve sermaye akımlarının verilere duyarlı kalmasına neden olmuştur. Bu süreçte TCMB, temkinli politika duruşunu sürdürmüş, 2014 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ölçülü faiz indirimlerine gitmiştir. Buna ilaveten, sene içinde ortaya çıkan jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki oynaklık göz önünde bulundurularak sıkı para politikası aktif likidite politikasıyla desteklenmiştir. Bu çerçevede BIST gecelik repo faizleri aktif likidite politikasının uygulandığı dönemlerde faiz koridorunun üst bandına yakın bir seyir izlemiştir.