2.4.1 TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Projeleri

2011 yılında başlatılan Elektronik Fon Transferi - Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EFT-EMKT) Sistemi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar 2012 yılında TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Projeleri (TCMB ÖSYYP) olarak projelendirilmiş ve bu kapsamda ödeme sistemlerini oluşturan bileşenlerin TCMB iş gücü ile geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Yeniden yapılandırma projesi ile altyapının bütünüyle öncelikle teknik olarak yenilenmesi, iyileştirilmesi sağlanacaktır. Sistem sürekliliğinin artırılmasına katkı sağlanacağı, sorunlara müdahale ve çözüm sürelerinin azalacağı, ihtiyaç ve taleplerin daha düşük maliyetlerle karşılanacağı, geliştirmenin daha hızlı yapılabileceği, sistemlerin fonksiyonel olarak daha verimli biçimde tasarlanabileceği düşünülmektedir.

TCMB ÖSYYP kapsamında 2012 yılında daha önce EFT-EMKT Sistemi’nin bileşenleri arasında yer almayan Katılımcı Arayüzü Sistemi (KAS), İhale Sistemi (İhS) ve Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. KAS ve İhS 1 Ekim 2012 tarihinde PÖS ise 7 Aralık 2012 tarihinde hizmete alınmıştır. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak EFT-EMKT Özel İletişim Ağı’nda da bazı geliştirmeler yapılmış ve katılımcı bağlantılarında iyileştirmelerle, güvenlik cihazlarının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

EFT3 ve EMKT2 sistemlerinin tasarım ve geliştirme çalışmaları ÖSYYP kapsamında başlatılmıştır ve 2013 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bu çalışmalara ek olarak, EFT-EMKT Sistemi’nde de kullanılmakta olan Acil Durum Uygulama Paketi (ADUP)’nin KAS, İhS ve PÖS için uyarlanan yeni sürümü olan ADUP2.0 geliştirilmiş ve katılımcıların hizmetine sunulmuştur.