Grafik

1.1.4. Yönetim Komitesi

Yönetim Komitesi, Başkan (Guvernör) ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan, Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanmaktadır. Başkan Yardımcıları, Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanmaktadırlar. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam üye sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Komite; Başkan tarafından gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak, atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayin, aylıklarını tespit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemlerini yapmak Komitenin görev ve yetkileri arasındadır.

Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İbrahim Turhan’ın 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına atanması nedeniyle açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine 30 Haziran 2012 tarihinde Murat Çetinkaya atanmıştır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi Başkan Doç. Dr. Erdem Başçı Başkanlığında; Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu, Prof. Dr. Turalay Kenç, Necati Şahin ve Murat Çetinkaya’dan oluşmaktadır.