Grafik1
Grafik2
Grafik3

1.3. Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı, 2015 yılı sonu itibarıyla 5.065’tir. Fiili personel sayısı 4.746 olup personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 93,70 olarak gerçekleşmiştir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 110 personel ayrılmış, toplam 99 personel alınmıştır. Ayrıca, TCMB’den ayrılan 4 personel de tekrar göreve başlamıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2014 yılına göre 7 kişi azalarak 4.746’ya inmiştir (Grafik 1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 77,31’ini genel idare hizmetleri, yüzde 11,42’sini teknik hizmetler, yüzde 0,44’ünü sağlık hizmetleri, yüzde 0,25’ini avukatlık hizmetleri, yüzde 10,58’ini yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Personelin yüzde 15,70’i sözleşmeli, yüzde 84,30’u ise kadroludur.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 55,37’si İdare Merkezinde, yüzde 44,63’ü ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 37,10’unun 31-40 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim yapmış personelin payı ise yüzde 73,49’dur (Grafik 3).