Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri
AMB Avrupa Merkez Bankası
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BES Bilgi Edinme Sistemi
BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi
BIS Uluslararası Ödemeler Bankası
BIST Borsa İstanbul
BKM Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
BoE İngiltere Merkez Bankası
BTOM Bankalararası Takas Odaları Merkezi
CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
DİBS Devlet İç Borçlanma Senedi
DRYYK Döviz Risk Yönetimi ve Yatırım Komitesi
EFT Elektronik Fon Transferi
Fed ABD Merkez Bankası
GOÜ Gelişmekte Olan Ülke
GÖSAŞ Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.
GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
GUD Gerçeğe Uygun Değer
Hazine T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
HO Hareketli Ortalama
IBAN Uluslararası Banka Hesap Numarası
IILM Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu
IMF Uluslararası Para Fonu
İMB İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
NYİT Nihai Yurt İçi Talep
PPK Para Politikası Kurulu
ROK Rezerv Opsiyonu Katsayısı
ROM Rezerv Opsiyonu Mekanizması
SWIFT Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu
Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL Türk Lirası
TTK Türk Ticaret Kanunu
TÜFE Tüketici Fiyatları Endeksi
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
VUK Vergi Usul Kanunu
YP Yabancı Para