Grafik35
Grafik36
Grafik37
Grafik38
Grafik39
Grafik40

2.11. Eğitim Faaliyetleri

2015 yılında TCMB tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerine toplam 9.957 kişi katılmış, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 580 Banka personelinin yararlanması sağlanmış, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliklerine ise toplam 42 Banka personeli, öğretim elemanı ve konuşmacı olarak katılmıştır.

2.11.1. TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

2015 yılında TCMB tarafından düzenlenen Banka içi eğitimlere 8.474 Banka personeli katılmıştır. Bu eğitimler; “Bankacılık Eğitimleri”, “Geliştirme Eğitimleri”, “Yükseltme Eğitimleri” ile “Konferans ve Paneller”dir (Grafik 35).

Yine TCMB tarafından düzenlenmekte olan Banka Tanıtım Programlarına 1.381, Staj Programına 11 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bunun yanında, 89 geçici personel ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan 2 kişi olmak üzere Banka dışından toplam 91 katılımcıya eğitim verilmiştir (Grafik 36).

2.11.2. Uluslararası Eğitim ve Teknik Destek Faaliyetleri

2015 yılında, İMB tarafından düzenlenen uluslararası eğitim ve teknik destek faaliyetlerine 78 ülkenin merkez bankası ve ilgili politika yapıcı kuruluşlarından, yurt içi kurumlardan katılımcılar dahil, toplam 479 çalışan katılım sağlamıştır. Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından toplam 426 uluslararası katılımcı eğitim ve teknik destek faaliyetlerine iştirak etmiştir.

İMB, 2015 yılında merkez bankaları ve ilgili politika yapıcı kurumlar ile uluslararası kuruluşların katılımıyla önceliği merkez bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere kurs, seminer ve çalıştay türlerinde 11 uluslararası eğitim programı düzenlemiştir. Söz konusu eğitimlere 62 ülkenin merkez bankası ile ilgili politika yapıcı kuruluşlarından, yurt içi kurumlardan katılıcımlar dahil, 294 çalışan katılmıştır (Grafik 37). Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından toplam 241 uluslararası katılımcı eğitim faaliyetlerine iştirak etmiştir (Grafik 38).

İMB tarafından uluslararası eğitimler kapsamında;

 • 8-10 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Human Resources at Central Banks” konulu çalıştay,
 • 27-29 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Balance of Payments and External Statistics” konulu seminer,
 • 4-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Financial Stability, Financial Crises and Monetary Policy” konulu seminer,
 • 28-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir’de “Monetary Policy in Emerging Economies” konulu çalıştay,
 • 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Global Financial Integration and Capital Flows” konulu seminer,
 • 2-4 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Payment Systems and Instruments” konulu seminer,
 • 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Prudential Supervision and Macroprudential Regulations” konulu seminer,
 • 30 Eylül-2 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Foreign Exchange Reserve and Risk Management” konulu seminer,
 • 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Short-term Forecasting at Central Banks” konulu seminer,
 • 16-17 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile ortak düzenlenen “Islamic Banking and Liquidity Management” konulu çalıştay,
 • 7-11 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Introduction to Monetary Policy Modelling” konulu kurs,
düzenlenmiştir.

İMB tarafından merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla ikili iş birliğini artırma amacı doğrultusunda çeşitli merkez bankaları için “Risk Yönetimi ve Uyum”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Reel Sektör Verilerinin Toplanması ve Analizi”, “İç Denetim Uygulamaları”, “Kamu Bilinci, Kaynak Koleksiyonu ve Kütüphane Yönetimi”, “Para Politikası Uygulamaları ve Modelleme”, “Reel Sektör Göstergeleri”, “Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Yönetimi” ve “Protokol Yönetim Sistemi” konularında Ankara’da 11 adet teknik destek içerikli program organize edilmiştir. Bunların yanı sıra “Finansal İstikrar”, “Ödeme Sistemleri” ve “Nakit Para Yönetimi” konularındaki 4 adet teknik destek programı ise yurt dışında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Afganistan Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde Ankara’da ilgili Bankanın çalışanlarına yönelik 2 adet teknik destek programı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, Karadağ Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde ilgili Bankanın yöneticileri ile çalışanları için Ankara’da 3 adet, İstanbul’da 1 adet, Podgaritsa/Karadağ’da 2 adet teknik destek programı düzenlenmiştir. Endonezya Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde ise ilgili Bankanın çalışanları için 1 adet teknik destek programı Ankara’da düzenlenmiştir.

İMB tarafından 2015 yılı teknik işbirliği faaliyetleri çerçevesinde özellikle Sahra Altı Afrika bölgesine yönelik olarak “Maintaining Financial Stability with Widening Financial Inclusion: The Case of African States Workshop” konulu bir bölgesel çalıştay İstanbul’da düzenlenmiştir.

Teknik işbirliği çalışmaları kapsamında anılan 25 teknik destek programı aracılığıyla 28 ülke merkez bankasından 185 çalışan ile merkez bankacılığına ilişkin çeşitli konularda TCMB’nin tecrübeleri paylaşılmıştır.

2.11.3. Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 122 Banka personelinin, yurt dışındaki programlara ise 224 Banka personelinin katılımı sağlanmıştır. Ek olarak, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği programlara da 84 Banka personelinin katılımı sağlanmıştır (Grafik 39).

Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim programlarına, yurt içinde yeni başlayan 19 kişiyle birlikte toplam 111 Banka personeli, yurt dışında ise yeni başlayan 8 kişiyle birlikte toplam 39 Banka personeli devam etmiştir (Grafik 40).

2.11.4. Diğer Faaliyetler

Öğretim elemanı ve konuşmacı görevlendirme çerçevesinde; yurt içinde çeşitli kamu kurumlarında düzenlenen eğitim etkinliklerinde 24, yurt içinde çeşitli üniversitelerde dönemlik ders vermek üzere 18 Banka personeli görevlendirilmiştir.

Ayrıca, uzmanlık yeterlik tezlerinin değerlendirilmesi kapsamında, uzman yardımcılarının uzman olarak atanabilmeleri için hazırladıkları 14 adet tez incelenmiş, oluşturulan tez kurullarında değerlendirilmiş ve başarılı bulunmuştur.