2.13. Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

“TCMB Sanat Koleksiyonu’ndan Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim ve Özgünbaskı Sanatı” sergisi Künstlerhaus GmbH, Viyana, Avusturya’da 18 Mart – 7 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Sergi, Türk Resim ve Özgünbaskı Sanatlarının gelişim ve kurumsallaşma sürecini, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk temsilcilerinden 1950’lere, 1950’lerden günümüze kadar olan dönemi; figüratiften soyuta, soyuttan kavramsala, kavramsaldan yeni figür yorumlarına kadar günümüz çağdaş yaklaşımlarını ve güncel sanat gelişim dinamiklerini yansıtan örnekler içermektedir. Serginin kalıcılığını sağlamak amacıyla, Türkçe / İngilizce / Almanca olmak üzere üç dilde kapsamlı bir katalog hazırlanmıştır.

TCMB Sanat Koleksiyonu’ndan “Zamanlar ve Mekanlar, İstanbul” sergisi Arnavutluk Milli Sanatlar Galerisi, Tiran, Arnavutluk’ta 31 Mayıs – 14 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Bir dünya başkenti olan İstanbul’un sanat eserlerinden yansıyan manzaralarını ve izlerini taşıyan sergi, kronolojik bir sistem uyarınca Türk Resim Sanatı’nın gelişim çizgisini örneklerle açıklamış, sanat yapıtlarının tanıklığıyla İstanbul’u ve kültürünü özetlemiştir.

“Çağdaş Türk Resim Sanatında Estetik Tavır ve Yaratıcı Düşünce” sergisi Rusya Federasyonu’nda; 4-30 Eylül 2013 tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti Devlet Sanat Müzesinin Hazine Milli Sanat Galerisi, Kazan’da ve 11-31 Ekim 2013 tarihleri arasında Başkurtistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi, Ufa’da düzenlenmiştir. Sergi, Türk resim sanatının tarihsel gelişimini, yeniden şekillenen estetik algı bağlamında yaşadığı dönüşümü, gelenek ve modernite ekseninde tartışmak amacını taşımıştır. Aşamalı bir sürece odaklanarak doğulu estetik kavrayışın koşullandırdığı bir zihin dünyasında, değişen toplumsal yapı ve sürmekte olan Batılılaşma çabaları eşliğinde yaşananların, kendini gecikmeli modernist beklenti ve ideallerle nasıl bütünleştirdiğini göstermeye çalışmayı hedeflemiştir.

Bunların yanı sıra, Banka Sanat Galerisi’nde; 7 Şubat-7 Mart 2013 tarihleri arasında TCMB ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü iş birliğiyle “Işık, Su, Uygarlık ve Kültürlerarası Etkileşim” konseptinde “Sanatın Anadolu Aydınlanması” sergisi ve 1 Ekim – 12 Aralık 2013 tarihleri arasında Ebru sanatkârı Sadreddin Özçimi tarafından yapılmış, TCMB Sanat Koleksiyonu’ndaki “36 Osmanlı Padişahı” portre serisinden oluşan “Ebrû San’atında Osmanlı Sultanları” sergisi düzenlenmiştir.

Kültürel etkinliklere ek olarak, sportif etkinlikler kapsamında ise; TCMB’nin ev sahipliğinde “Avrupa Merkez Bankaları Euro Masa Tenisi” turnuvası 3-6 Ekim 2013 tarihleri arasında İzmir’de; Türkiye’de yerleşik bankaların satranç takımlarının katıldığı “Bankalararası Satranç Turnuvası” 7 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Bankanın üyesi bulunduğu Avrupa Merkez Bankaları Kültür ve Spor Kulüpleri Birliğine üye merkez bankalarının ev sahipliğinde organize edilen Euro Futbol (Fransa), Euro Briç (Portekiz), Euro Tenis (Almanya), Euro Satranç (Yunanistan) ve Euro Hiking (İspanya) turnuvaları ile Makedonya Merkez Bankası ev sahipliğinde düzenlenen “9. Balkan Ülkeleri Merkez Bankaları Spor Turnuvası”na basketbol, voleybol (erkek) ve yüzme dallarında katılım sağlanmıştır.