Atatürk

Portre, E-9 Emisyon Grubu 1. Tertip 20-50 TL kupürlerindeki ön yüz tasarımlarından alınmıştır.

Gündem

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
  3. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2014 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
  4. 2014 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
  5. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
  6. Banka Meclisinin 30 Nisan 2015 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
  7. 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 23. maddesi çerçevesinde, Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2015 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.