2.10. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2014 yılında TCMB, akademik çalışmalara verdiği önem doğrultusunda personeli tarafından hazırlanmış olan Çalışma Tebliğleri’ne ve Ekonomi Notları’na Genel Ağ sitesinde yer vermiştir. Bu doğrultuda, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan araştırmaların hakem değerlendirmesi sürecinden geçtikten sonra sunulduğu TCMB Çalışma Tebliğleri serisine 2014 yılında 40 adet tebliğ eklenmiştir. Ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan Ekonomi Notları kapsamında ise 21 adet not kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2014 yılında ayrıca makroekonomik istikrar, finansal istikrar, likidite yönetimi, ödeme sistemleri ve rezerv yönetimi konularında hazırlanan makalelere yer verilen Central Bank Review adlı hakemli dergi üç defa yayımlanmıştır.

Öte yandan, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü personelinin katkılarıyla hazırlanmış olan 20 adet makale Social Sciences Citation Index’te listelenen dergilerde yayımlanmıştır. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü tarafından Banka içinden katılımcılara yönelik olarak düzenlenen seminerler dizisi kapsamında 2014 yılında 31 adet seminer düzenlenmiş, bu seminerlerde Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerden, uluslararası kuruluşlardan ve diğer merkez bankalarından katılımcılar çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

İMB personeli tarafından 2014 yılı içerisinde toplam 15 adet araştırma ve inceleme yayını gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yayınlardan 2’si Social Sciences Citation Index’te listelenen dergilerde, 7’si TCMB Çalışma Tebliğleri serisi yayınlarında, 3’ü Central Bank Review dergisinde ve 3’ü ise çeşitli ulusal ve uluslararası diğer araştırma-inceleme yayınlarında yayımlanmıştır.

İMB, Bankanın bilgi birikimine, iletişimine ve ikili iş birliğine katkıda bulunma amacı doğrultusunda, merkez bankalarının ekonomistleri, akademisyenler ve alanında uzman araştırmacılar ile ortak çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek suretiyle 24 adet araştırma semineri, 13. Eurasia Business and Economics Society Konferansında bir oturum, 6. TCMB Dahili Araştırma Konferansı ve “Macro Workshop 2014” isimli bir uluslararası çalıştay düzenlemiştir. Ayrıca İMB, 2014 yılı içinde 21 ekonomistin katıldığı ziyaretçi ekonomist programı çerçevesinde araştırmacıları ve merkez bankacıları ağırlamıştır. Merkez bankacılığı üzerine yapılan araştırmaları artırmak ve TCMB’de yürütülen akademik içerikli çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yürütülen ziyaretçi programına 16 farklı kurumdan ekonomistler katılmıştır.

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğünde, 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan Araştırma ve Geliştirme Projelerinden bazıları, 2014 yılında tamamlanmış olup bu projeler şu şekilde özetlenebilir;

  • İntaglio ve Orlof baskı makinelerinde kullanılan ve üretim sürecinin atığı durumundaki silme solüsyonunun, arıtılmasını ve yüzde 90 seviyesinde geri kazanılmasını sağlayan bir süreç geliştirilmiş, bu iş için bir sistem tasarlanmış, üretilmiş, Banknot Matbaası Genel Müdürlüğüne kurulmuş ve işletmeye alınmıştır.
  • Üretim esnasında, UV mürekkep baskısının kalite kontrolünü yapan bir sistem geliştirilmiş, üç simultan baskı makinesine entegre edilmiştir.
  • Simultan baskı makinelerinden birinin elektronik kontrol ünitesinin tamamı başta olmak üzere, ana motoru, sensörlerinin (kontrol noktaları) yüzde 90’ı ve bazı mekanik parçaları yenilenmek suretiyle modernize edilmiştir. Söz konusu baskı makinesinin, elektronik kontrol ünitesi sıfırdan tasarlandığı gibi, elektronik kontrol ünitesindeki PLC’lerin (Programmable Logic Controller) yazılımı da geliştirilmiştir.
  • 2015 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen bazı projeler için, araştırma geliştirme ve uygulamaya yönelik fizibilite çalışmaları yapılmıştır.