Grafik35
Grafik36
Grafik37
Grafik38
Grafik39
Grafik40

2.11. Eğitim Faaliyetleri

2014 yılında TCMB tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerine toplam 6472 kişi katılmış, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 664 Banka personelinin yararlanması sağlanmış, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliklerine ise toplam 42 Banka personeli öğretim elemanı/ konuşmacı olarak katılmıştır.

2.11.1. TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar

2014 yılında TCMB tarafından düzenlenen Banka içi eğitimlere 4735 Banka personeli katılmıştır. Bu eğitimler; “Bankacılık Eğitimleri”, “Geliştirme Eğitimleri” ve “Yükseltme Eğitimleri”dir (Grafik 35).

Yine TCMB tarafından düzenlenmekte olan Banka Tanıtım Programlarına 1.461, Banka Staj Programına 9 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ayrıca, Kazakistan ve Kırgızistan’daki üniversitelerden toplam 45 öğrenciye bir ay süre ile staj yaptırılmıştır. Bunun yanında, 96 geçici personel ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan 126 kişi olmak üzere toplam 222 katılımcıya eğitim verilmiştir (Grafik 36).

2.11.2. Uluslararası Eğitim ve Teknik Destek Faaliyetleri

2014 yılında, İMB tarafından düzenlenen uluslararası eğitim ve teknik destek faaliyetlerine 50 ülkenin merkez bankası ve ilgili politika yapıcı kuruluşlarından, yurt içi kurumlardan katılımcılar dahil, toplam 366 kişi katılım sağlamıştır (Grafik 37).

İMB, 2014 yılında merkez bankaları ve ilgili politika yapıcı kurumlar ile uluslararası kuruluşların katılımıyla önceliği merkez bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere kurs, seminer ve çalıştay türlerinde 10 uluslararası eğitim programı düzenlemiştir. İMB tarafından düzenlenen uluslararası eğitimler aşağıda yer almaktadır;

  • 31 Mart-4 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Introduction to Modelling for Policy Analysis” konulu kurs.
  • 28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Balance of Payments and External Statistics” konulu seminer.
  • 5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Payment Systems and Instruments” konulu seminer.
  • 21-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir’de “Monetary Policy in Developing Economies” konulu çalıştay.
  • 25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Bayesian Econometric Methods and Forecasting” konulu seminer.
  • 8-12 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Inflation Targeting after the Crisis: Foundations, Results and Policy Challenges” konulu seminer.
  • 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Financial Stability, Financial Crises and Monetary Policy” konulu seminer.
  • 29 Eylül-1 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Foreign Exchange Reserve and Risk Management” konulu seminer.
  • 10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Short-term Forecasting at Central Banks” konulu seminer.
  • 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Financial Crises and Credit Frictions in Open Economies” konulu kurs.

İMB tarafından düzenlenen uluslararası eğitimlere Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından 178 olmak üzere, yurt içi katılımcılar da dâhil toplam 257 kişi katılmıştır (Grafik 38).

İMB tarafından merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla ikili iş birliğini artırma amacı doğrultusunda çeşitli merkez bankaları için “Ödeme Sistemleri”, “Nakit Para Yönetimi”, “Şubecilik Faaliyetleri”, “Tüketicinin Korunması ve Finansal Eğitim”, “İnsan Kaynakları ve Lojistik Uygulamaları” konularında İstanbul ve Ankara’da 6 adet teknik destek içerikli program organize edilmiştir. Bunların yanısıra, “Ödemeler Dengesi İstatistikleri”, “Para Politikası Uygulamaları ve Enflasyon Hedeflemesi” ve “Risk Yönetimi” konularındaki 3 adet teknik destek programı ise yurt dışında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Afganistan Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde Ankara ve İstanbul’da ilgili Bankanın üst düzey yöneticilerine ve şube müdürlerine yönelik 3 adet teknik destek programı düzenlenmiştir.

Teknik işbirliği çalışmaları kapsamında diğer ülke merkez bankalarından 109 katılımcı ile merkez bankacılığı ile ilgili çeşitli konularda TCMB’nin tecrübeleri paylaşılmıştır.

2.11.3 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 225 Banka personelinin, yurt dışındaki programlara ise 215 Banka personelinin katılımı sağlanmıştır. Ek olarak, Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği programlara da 71 Banka personelinin katılımı sağlanmıştır (Grafik 39).

Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) eğitim programlarına, yurt içinde yeni başlayan 15 kişiyle birlikte toplam 103 Banka personeli, yurt dışında ise yeni başlayan 13 kişiyle birlikte toplam 49 Banka personeli devam etmiştir. Ayrıca, Mesleki İnceleme ve Araştırma kapsamında 1 Banka personeli yurt dışında çalışmalarını sürdürmüştür (Grafik 40).

2.11.4. Diğer Faaliyetler

Öğretim elemanı/konuşmacı görevlendirme çerçevesinde; yurt içinde çeşitli kamu kurumlarında düzenlenen eğitim etkinliklerinde 30, yurt içinde çeşitli üniversitelerde dönemlik ders vermek üzere 12 Banka personeli görevlendirilmiştir.

Ayrıca, uzmanlık yeterlik tezlerinin değerlendirilmesi kapsamında, uzman yardımcılarının uzman olarak atanabilmeleri için hazırladıkları 9 adet tez incelenmiş, oluşturulan tez kurullarında değerlendirilmiş ve başarılı bulunmuştur.