Grafik1
Grafik2
Grafik3

1.3. Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisinde oynadığı stratejik rol ile üstlenmiş olduğu farklı nitelikteki görevleri nedeniyle çeşitli meslek gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı, 2014 yılı sonu itibarıyla 5.074 olarak tespit edilmiştir. Fiili personel adedi 4.753 olup, personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 93,67’dir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 96 personel ayrılmış, toplam 182 personel alınmıştır. Ayrıca, askerlik hizmeti sebebiyle TCMB’den ayrılan 8 personel de tekrar göreve başlamıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2013 yılına göre 94 kişi artarak 4.753’e yükselmiştir (Grafik 1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 77,17’sini genel idare hizmetleri, yüzde 11,24’ünü teknik hizmetler, yüzde 0,44’ünü sağlık hizmetleri, yüzde 0,27’sini avukatlık hizmetleri, yüzde 10,88’ini yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Personelin yüzde 15,13’ü sözleşmeli olup, yüzde 84,87’si ise kadroludur

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 56,13’ü İdare Merkezinde, yüzde 43,87’si ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 38,63’ünün 18-35 yaş grubunda olduğu görülmektedir (Grafik 2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim yapmış personelin payı ise yüzde 72,06’dır (Grafik 3).