Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri
AMB Avrupa Merkez Bankası
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BES Bilgi Edinme Sistemi
BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi
BIS Uluslararası Ödemeler Bankası
BIST Borsa İstanbul
BoE İngiltere Merkez Bankası
BTOM Bankalararası Takas Odaları Merkezi
DİBS Devlet İç Borçlanma Senedi
DRYK Döviz Risk ve Yatırım Komitesi
EFT Elektronik Fon Transferi
Fed Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası
GOÜ Gelişmekte Olan Ülke
GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
GUD Gerçeğe Uygun Değer
Hazine T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
HO Hareketli Ortalama
IBAN Uluslararası Banka Hesap Numarası
IILM International Liquidity Management Corporation (Ulusluararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu)
IMF Uluslararası Para Fonu
İMB İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi
NYİT Nihai Yurt İçi Talep
PPK Para Politikası Kurulu
ROK Rezerv Opsiyonu Katsayısı
ROM Rezerv Opsiyonu Mekanizması
SDR Özel Çekme Hakkı
SWIFT Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu
TBB Türkiye Bankalar Birliği
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL Türk Lirası
TÜFE Tüketici Fiyatları Endeksi
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
VUK Vergi Usul Kanunu
YP Yabancı Para