Grafik

1.1.1. Banka Meclisi

Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması; açık piyasa ve döviz-efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile ilgili faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin düzenlemelerin yapılması; Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; Bankanın idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması, Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır. Bu çerçevede, Banka Meclisi tarafından 2015 yılında 15 toplantı yapılmış; 152 adet karar alınmıştır.

9 Nisan 2015 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısında; görev süreleri 30 Nisan 2015 tarihi bitiminde sona eren Banka Meclisi üyeliklerine, 1 Mayıs 2015 tarihinden 30 Nisan 2018 tarihi bitimine kadar üç yıl süreyle görev yapmak üzere Necdet Şensoy yeniden, Abdullah Yalçın’dan boşalan Banka Meclisi üyeliğine ise Nurullah Genç seçilmişlerdir.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Banka Meclisi, Başkan Erdem Başçı ve üyeler; Mehmet Vehbi Çıtak, Lokman Gündüz, Necdet Şensoy, Sabri Orman, Ahmet Faruk Aysan ve Nurullah Genç’ten oluşmaktadır.